Pregledanje kategorija

Kapilari

Kapilari su najmanji krvni sudovi, veličine 5-10 μm, dok im je zid debljine 0,5 mikromilimetara. Mala debljina zida kapilara služi efikasnoj i brzoj razmeni