Pregledanje kategorija

Hemoglobin

Hemoglobin prenosi kiseonik do ćelija i tkiva, on je metaloprotein, sadrži gvožđe i nalazi se u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima