Pregledanje kategorija

Hemofilija

Hemofilija A naziva se i dvama drugim imenima: Klasična hemofilija jer jeste najuobičajeniji poremećaj nivoa faktora u krvi Faktor VIII hemofilija,