Pregledanje kategorija

Rahitis

Rahitis predstavlja bolest dece i osoba kod kojih kosti rastu, kod kojih postoji poremećaj u gustini kostiju zbog nedostatka vitamina D i poremećaja