Pregledanje kategorija

Parestezija

Koji je uzrok parestezijeParestezija obično nastaje usled kompresije ili oštećenja nerva. Parestezija može biti simptom raznih oboljenja,