Pregledanje kategorija

Skolioza

Skolioza je jedna vrsta deformiteta kičme koja predstavlja bočno krivljenje kičmenog stuba. Postoje dva tipa skolioze: urođena i stečena.