Pregledanje kategorija

Kora

Kora vrbe se još od antičkih vremena upotrebljavala za ublažavanje bolova i … Kao biljna lekovita sirovina upotrebljava se kora