Pregledanje kategorija

Kleka

Kleka – prirodni lek Drugi nazivi za kleku su: smreka, smrek, smrekovina, smreč, klekovina, smrekva. Lekovita biljka kleka je zimzelena biljka.