Pregledanje kategorija

Brekinja

Brekinja (Sorbus torminalis) je bjelogorična vrsta drveća iz porodice Rosaceae. Prirodno je rasprostranjena u zapadnoj, srednjoj i južnoj Europi, sjevernoj Africi. U mediteranskoj zoni brekinja je u Hrvatskoj rijetka