Pregledanje kategorija

Homeopatija

Homeopatija leči bolesnika, a ne bolest Homeopatija počiva na principu da se slično leči sličnim. Tako, ako pacijent ima temperaturu, daje mu