Pregledanje kategorija

Ajurveda

Ajurveda „nauka o dugom životu”, oblik je tradicionalne medicine poreklom iz Indije. Reč ajurveda je sanskritska kovanica, dva pojma – ajusa, koji znači život i veda, koji znači znanje. Ova tradicionalna indijska nauka o zdravlju, svoje principe brige za zdravlje (svasta) zasniva na „celokupnom opsegu života, i svetom i prirodnom načinu življenja”.