Hronična respiratorna insuficijencija- Simptomi i lečenje

Hronična plućna insficijencija se može definisati kao postojanje hipoksemije ( smanjena koncentracija kiseonika), sa ili bez hiperkapnije ( povišena koncentracija ugljen dioksida) kod bolesnika s hroničnim plućnim oboljenjima.

aa
Simptomi mogu biti veoma oskudni ako hipoksemija i hiperkapnija nastaju postepeno.

Teška i veoma uporna glavobolja u vidu šlema, s osećajem pune ili prazne glave, često praćena mučninom i povraćanjem, predstavlja prvi i veoma pouzdan znak naglog pogoršanja. Glavobolje mogu biti praćene pogoršanjem oštrine vida, akomodacije i suženjem vidnog polja. Inverzija sna i somnolencija ( pospanost), naročito posle obroka, simptomi su koji ukazuju na pogoršanje stanja.

U vezi s ovim zapaža se promena karaktera, najpre u vidu razdražljivosti, zatim euforija, samozadovoljstvo, samohvalisavost, vulgarnost, grubost i agresivnost. Pogoršanje stanja prate teži psihički poremećaji kao: konfuznost, dezorjentisanost u vremenu i prema ličnostima, do akustičnih halucinacija i psihoze, znaci koji prethode komi. Od neuroloških znakova u početku postoji disgrafija (drhtanje, ispuštanje ili ponavljanje slova i reči), kasnije nastaje flapping tremor pojedinih grupa mišića, naročito u predelu lica, zatim gornjih ekstremiteta, kasnije celog tela a mogu se javiti i pravi epi napadi.

Naglo pogoršanje hipoksemije i hiperkapnije praćeno je tahikardijom ( ubrzan rad srca) i arterijskom hipertenzijom. Koža je cijanotična (modra), topla i vlažna. Lice je podbulo, oči sjajne, pogled blještav, egzoftalmus (isturene očne jabučice). Izgled lica – žablji facies.

Na plućima postoji otežano disanje, kašalj sa iskašljavanjem, rad disajne muskulature je pojačan a sa pogoršanjem se javlja i abdominalni tip disanja. Kasnije je disanje površno.

Usled pogoršanje hipoksemije i hiperkapnije nastaju oligurija (smanjeno izlučivanje mokraće), proteinurija i azotemija. Od velikog značaja je i i dehidratacija koja nastaje i veoma otežava ventilaciju.

Lečenje

Lečenje bolesnika sa hroničnom plućnom insuficijencijom a naročito njenih akutnih pogoršnja, sprovodi se u specijalizovanim pulmološkim jedinicama za intenzivnu negu i lečenje. Primenjuju se kontinuirana oksigenoterapija uz kontrolu gasova, antibiotici, bronhodilatatori, kortikosteroidi, rehidratacija.

Srodni članci:

Komentari
Loading...