Hipohromna anemija- Simptomi i lečenje

Anemija usled nedostatka gvožđa se razvija kada postoji toliko smanjenje količine gvožđa u organizmu da je poremećena eritropoeza (proces stvaranja crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina).

hh

U velikom broju slučajeva, do pojave ovog oblika anemije dolazi zbog prekomernog gubitka gvožđa, usled hroničnog, ili akutnog gubitka krvi, ali do njene pojave može da dođe i ukoliko postoji smanjen unos gvožđa, mada znatno ređe.

Crveno meso predstavlja dobar rezervoar hema, koji ulazi u sastav hemoglobina. Ova anemija se najčešće nalazi u delovima sveta, u kojima se ova vrsta mesa slabije unosi. Pojedine supstance mogu da umanje resorpciju gvožđa putem creva, poput fitata, oksalata, fosfata, karbonata…

Krvarenja usled kojih dolazi do pojave ovog oblika anemija najčešće su poreklom iz organa za varenje (čir, zapaljenski procesi, šuljevi, tumorski procesi), ali se može naći i na drugim delovima tela, poput produženih menstrualnih krvarenja, tumori na ženskim reproduktivnim organima, nakon operativnog odsranjenja želuca, kod celijačne bolesti, ali i kod povećanih potreba organizma (pubertet, dojenje). Tokom trudnoće, do pojave anemije ne dolazi toliko usled povećanih potreba organizma za gvožđem, koliko dolazi do hemodilucije (zadržavanje povećane količine tečnosti u organizmu).

Kako se manifestuje anemija usled nedostatka gvožđa?

  • simptomi i znaci anemije najčešće se javljaju postepeno
  • javlja se umor, malaksalost, otežano podnošenje napora
  • često se javlja bledilo lica i pojava lupanja i preskakanja srca
  • moguća je pojava glavobolja i otežanog gutanja
  • često postoji atrofija kože, noktiju i sluzokože
  • kosa je istanjena i pojačano opada
  • oko usana mogu da se jave promene u vidu stomatitisa

Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim pregledom u velikoj meri pomaže da se postavi dijagnoza ovog stanja, ali se definitivna dijagnoza postavlja samo na osnovu laboratorisjkih pregleda kompletne krvne slike i nivoa hemoglobina, gvožđa i feritina.

Radi utvrđivanja uzroka anemije, moraju se načiniti dopunske analize (pregled kostna srži nakon biopsije, izotopska ispitivanja, kolonoskopija, gastroskopija…)

Lečenje

Ono se sastoji od primene preparata gvožđa peroralnim ili parenteralnim putem.

U teškim oblicima ponekad je potrebno primeniti transfuzije koncentrovanih eritrocita. Naravno, neophodno je lečenje euzročnika anemije.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...