Hipersalivacija-Nekontrolisano curenje pljuvačke

Poremećaj lučenja pljuvačke i kontrola količine potrebne za održavanje aktivnosti žvakanja i govora retko nastaje na nivou pljuvačnih žlezda . Kada do njega dođe pljuvačka pojačano curi što se naziva hipersalivacijom.

dr pljuvacka

Curenje pljuvačke –sijalorea, koje je nemoguće kontrolisati svojom voljom, je vrlo često u neuro –degenerativnim oboljenjima , bolestima ekstra piramidnog sistema kao što je Parkinsonova bolest, ALS-i tj. Bolesti živaca koji pokreću mišiće,bulbarnih I pseudobulbarnih paraliza,tumora glave i vrata ili fistule koja nastaje posle totalnog odstranjenja grkljana. Poremećaj može da nastane već u najranijem detinjstvu ako je prateći simptom dečje moždane oduzetosti ili u bilo kom kasnijem životnom dobu udružen , najčešće, sa nekim neurološkim oboljenjem.

Sa početkom primene Botox-a , neurotoksina izolovanog iz gram pozitivne bakterije Klostridij abotulinum , pristup sijalorei se značajno izmenio.Lečenje je zasnovano na saznanju da su pljuvačne žlezde inervisane parasimpatičkim vlaknima autonomnog nervnog sistema i da je , blokiranjem holinegerničkih sinapsi , moguće zaustaviti lučenje pljuvačke. Parotidna i submandibularna pljuvačna žlezda su jednostavne i lake za pristup i primenu Botox-a tako da se od pre petnaestak godina ova metoda koristi kao vrlo efikasna I relativno bezbedna.

Komplikacije pridavanju Botox –a nastaju blokadom nervnih spojeva, čime može da se poreme ti akt gutanja, žvakanja, artikulacije govora ili da dođe do preterane suvoće usta. Ipak, kada se primena Botox-a vrši postrogo odredjenim kliničkim smernicama i uz primenu preporučenih doza , rizik za pacijenta je sveden na minimum.

 

Mnogi su čitali i ove tekstove:

 

Komentari
Loading...