Hepatitis E

Virusni hepatitis E predstavlja akutno infektivno oboljenje koje se odlikuje oštećenjem parenhima jetre, pojavom ikterusa i visokim letalitetom trudnica.

HEPATITIS E

Uzrok nastanka
Virus hepatitisa E je virus veličine 27-32nm. Spada u RNK viruse sa lipidnim omotačem. Dosta je otporan u spoljašnjoj sredini.
Izvor zaraze je oboleli čovek tokom preikteričnog stadijuma. Uzročnik se izlučuje u spoljašnju sredinu preko fekalija i urina. Mehanizam prenošenja infekcije je fekalno-oralni a faktor prenošenja infekcije je voda, kontaminirane ruke i kontaminirani predmeti.

Klinička slika
Ova forma bolesti nema jasno ispoljene faze bolesti koje se registruju kod tipičnih formi ostalih hepatitisa. Preikterusni stadijum se nejasno ispoljava kada se registruje prisustvo dispeptičnih tegoba, dok se gripoidni sindrom ne registruje. Svi bolesnici su ikterični (žutica). Ikterusni stadijum kratko traje, do 4 dana. Istovremeno se registruje tamno prebojena mokraća kao i bledo kolorisana stolica. Jetra je uvećana čak kod 80-90% obolelih. Teške forme bolesti se prvenstveno sreću kod trudnica, pri čemu je letalitet jako visok (44%). Rekonvalescentni stadijum se ne poklapa sa padom vrednosti bilirubina jer je stanje bolesnika i dalje loše.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu epidemioloških podataka (pojava bolesti kod osoba koje su na jednom mestu konzumirale vodu), kliničke slike a potvrđuje se laboratorijskim testovima. Izolacija virusa je veoma teška, pri čemu se koristi IEM. Serološka dijagnostika je moguća ELISA tehnikom.

Lečenje
Lečenje obolelih od virusnog hepatitisa E je kompleksno. Kod tipičnih slučajeva bolesti terapija je indetična terapiji kod virusnog hepatitisa A. Međutim, ako se radi o trudnicama terapija treba da obuhvati regulaciju produkcije amonijaka (načinom ishrane, unosom laksativa, antimikrobnim sredstvima za sterilizaciju creva), supstitucionu terapiju (nadoknada faktora koagulacije, trombocita, drugih produkata jetre), antiedematoznu (lasix, manitol), vitamine, ekstrakorporalnu perfuziju i detoksikacionu (glukoza, levuloza).

Ostavite odgovor