Helikobacter pylori

Helicobacter pylori infekcija  uzrokuje više od 90% ulkusa (čireva) na dvanaestopalačnom i do 80% ulkusa želudca, danas se vrlo lako i jednostavno može dijagnostifikovati. Za grupu pacijenata mlađih od 45 godina, bez teških, tzv. “alarmantnih” simptoma, dijagnostički se postupak može sprovesti već u ambulanti opšte medicine jednom od neinvazivnih dijagnostičkih metoda. U slučaju pozitivnog nalaza preporučuje se  terapija. Uspeh terapije kontroliše se takođe neinvazivno, prvenstveno se koristeći jednostavnim i bezbolnim urea izdisajnim testom (duvanjem).

heliko

Kako se otkriva HP infekcija?

Dijagnostički postupci za otkrivanje HP infekcije svrstani su u dvije skupine:

invazivni (pregled sa sondom)- endoskopski pregled uz ciljano uzimanje uzoraka (biopsija – brzi test ureaze, histologija ili kultura),
neinvazivni. (pregled bez sonde)- metode koje otkrivaju prisutnost HP

1. duvanjem – dokazivanjem aktivnosti bakterije urea izdisajnim testom,

2. pregled krvi ili sline – prisutnosti specifičnih protutela u serumu i/ili slini zaražene osobe (ova metoda nije dobra ukoliko se već uzimala terapija),

3. pregled stolice – dokazom dela bakterije (antigena HP) u stolici bolesnika.

Izbor dijagnostičkog postupka za određivanje HP infekcije kod bolesnika sa žgaravicom i sličnim simptomima (dispeptičnim smetnjama), a pri prvoj poseti lekaru opšte medicine, zavisi od intenziteta simptoma i dobi bolesnika.

Evropska grupa za HP infekciju predlaže različit dijagnostički pristup kod bolesnika mlađih i starijih od 45 godina.

Za grupu pacijenata mlađih od 45 godina, bez teških simptoma (tzv. “alarmantnih simptoma” – Tablica 1.) dijagnostički se postupak može sprovesti već u ambulanti opšte medicine jednom od neinvazivnih dijagnostičkih metoda (duvanjem sa urea izdisajnim testom ili otkrivanjem antigena HP u stolici). U slučaju pozitivnog nalaza preporučuje se terapija. Uspeh terapije kontroliše se takođe neinvazivno, prvenstveno  koristeći se jednostavnim i bezbolnim urea izdisajnim testom (duvanjem). Urea izdisajni test lako se izvodi čak i kod dece.

“Alarmantni” simptomi

  • jaki bolovi – koji bitno utiču na kvalitet života
  • znaci krvarenja (hematemeza – povraćanje krvi, melena – stolica crne boje)
  • anemija
  • jako povraćanje
  • veći (nerazjašnjeni) gubitak telesne težine
  • otežano i bolno gutanja hrane
  • izraženi znakovi pothranjenosti

Kakva je dijagnostička vrednost pregleda krvi – serološke dijagnostike (određivanja vrednosti protutela na HP u serumu ili krvi)?

Iako vrlo jednostavno, određivanje HP “iz krvi” se danas sve manje radi. Razlog leži u velikom broju netačnih nalaza, posebno kad se tim testom želi kontrolisati uspeh sprovedene terapije. Naime, i pri uspešno izlečenoj infekciji, test može ostati mesecima, a ponekad i godinama, pozitivan.

Zato je danas opšte prihvaćen stav da se pregled krvi – serološka dijagnostika koristi samo onda ako ne postoji mogućnost bolje dijagnostike, npr. urea izdisajnog testa, a i tada samo ako bolesnik nikada pre nije bio lečen od HP infekcije.

Za grupu pacijenata starijih od 45 godina, ili za sve one s prisutnim “alarmantnim simptomima” neovisno o dobi, preporučuje se specijalistička gastroenterološka obrada i endoskopski pregled jednjaka, želudca i dvanaestopalačnog, uz dijagnostiku HP infekcije iz uzoraka želudačne sluznice.

Treba li tražiti HP infekciju kod ljudi bez ikakvih simptoma bolesti?

Uglavnom, ne! Izuzetak mogu biti samo ljudi koji među najbližim rođacima imaju jednog ili više bolesnika s rakom na želudcu, ili oni kojima se u deo lečenja moraju uvesti lekovi poput aminosalicilata (Andola i sl.) ili antireumatika, a do tada su u životu pri uzimanju tih lekova ponekad imali želudačne smetnje.

 

 

Komentari
Loading...