Grip A (H1N1) : Thimerosal

Thimerosal je hemijski konzervans koji sadrži određenu količinu žive. Koristi se u nekim vakcina i lekovima kako bi sprečio njihovu bakterijsku kontaminaciju.

Ovaj konzervans sprečava razvoj bakterija i gljivica unutar vakcina koje dolaze u više doza tako da one ostaju upotrebljive do poslednje doze.Thimerosal je patentirao hemičar Moris Karač (Moris Kharasch) 1927.godine na Univerzitetu Meriland u SAD-u. Farmaceutska korporacija Eli Lilly nadenula je komercijalno ime ovom hemijskom konzervansu i ono je danas poznato kao „Merthiolate“. Ovaj hemijski element često se koristi kao konzervans u vakcinama, preparatima imunoglobulina, oftalmološkim proizvodima, kao i u mastilima koja služe za tetovažu. Thiomersal (C9H9HgNaO2S), ili natrijum ethylmercurithiosalicylate, organsko jedinjenje koje u svom kompleksu sadrži oko 49% žive po težini.

thimerosal

Koristi se, takođe, kao antiseptik i antifungalna droga. Antiseptici su antimikrobne supstance koje se primenjuju na živa tkiva kako bi se smanjila mogućnost nastanka infekcije i sepse ili mogućnost truljenja tkiva.

Antifungalne droge su lekovi koji se koriste u lečenju gljivičnih infekcija, kandidijaze i ozbiljnih sistemskih infekcija. Dodat kao sastojak multidoznih vakcina, thiomersal sprečava ozbiljne neželjene efekte kao što su stafilokoke infekcije. U jednom incidentu 1928. godine, umrlo je 12 od 21 dece nakon vakcinacije vakcinom protiv difterije koja nije imala konzervans u svom hemijskom sastavu. Za razliku od drugih hemijskih jedinjenja koja se koriste za konzerviranje vakcina, thiomersal ima prednost jer ne smanjuje efekat vakcine.

Izvan Severne Amerike, mnoge današnje vakcine sadrže thiomersal. Svetska zdravstvena organizacija tvrdi da nema dokaza o toksičnosti od thiomersala dodatog u vakcinu.
Thiomersal je veoma toksičan pri udisanju, unošenja, kao i u kontaktu sa kožom uz veliku opasnost od kumulativnih efekata. Takođe, veoma je toksičan za vodene organizme i može izazvati dugoročne negativne posledice u vodenim sredinama. U našem telu se metaboliše i degradira u ethylmercury (C2H5Hg +) i thiosalicylate. Mnoge studije toksičnost thiomersala vršene na životinjama ukazuju na brzo oslobađanje ethylmercuria nakon ubrizgavanja thiomersala. Ethylmercury napada centralni nervni sistem i bubrege i bitno smanjuje motoričku funkciju kordinacije u slučaju ljudskog trovanja živom. Takođe, ethylmercury se brzo distribuira u svim tkivima ljudskog organizma, lako prelazi moždanu barijeru i placentu kod trudnica.

ThermometerMercury

Mehanizmi toksičnog delovanja thiomersala još uvek su nepoznati. Izlučuje se iz organizma putem fekalija. Koncentracije thiomersala koji se nalazi u mnogim vakcinama je mnogo mala da bi naškodila ljudima, ali sasvim je dovoljna da spreči pojavu i rast gljivica i bakterija.

Pre nego što je zvanično uveden u upotrebu kao konzervans, obavljena su mnoga ispitivanja thiomersala na brojnim životinjskim vrstama koja su pružila dovoljno dokaza o bezbednosti i delotvornosti ovog konzervansa. Od tada, thimerosal ima dugu, bezbednu i vrlo efikasnu ulogu u sprečavanju bakterijske i gljivične kontaminacije vakcina. Takođe, do sada nije zabeležen ni jedna negativan efekat thiomersala, osim retkog prisustva malih lokalnih reakcija na mestu uboda.
Kao konzervans, thimerosal se u vakcinama koristi u koncentracijama od 0,003% do 0,01%. Vakcina koja sadrži 0,01% thimerosala kao konzervans, sadrži 50 mikrograma po thimerosal na 0,5 mL doze ili oko 25 mikrograma žive na 0,5 ml doze. Thimersal može biti dodat na kraju procesa proizvodnje vakcine kako bi sprečio bakterijski ili gljivični rast u slučaju da je vakcina slučajno kontaminirana. U nekim slučajevima, thimerosal se koristi tokom procesa proizvodnje vakcine i prisutan je u malim količinama u finalu vakcine, oko 1 mikrograma žive na 0,5 ml doze ili manje. Termin „bez konzervansa“ označava da je vakcina bez konzervansa. Međutim, tragovi koji se koriste tokom procesa proizvodnje vakcine mogu biti prisutni u konačnom formulisanju. Na primer, neke vakcine mogu biti bez konzervansa, ali mogu da sadrže tragove thimerosala. Slično tome, termin „thimerosal-smanjeni“ obično označava da thimerosal nije dodat u vakcinu kao konzervans, ali trag iznosi 1 mikrogram žive po dozi ili manje. Takav trag nije klinički značajan, niti bi mogao da izazove bilo kakve negativne posledice kod čoveka.
Pre nego što su licencirane, sve nove vakcine su detaljno laboratorijski testirane na bezbednost. Ova testiranja uvek se vrše na životinjama i u mnogo uzastopnih faza kliničkog istraživanja. Vakcina protiv gripa obično se uzgaja u oplođenima jajima pilića. Sva dosadašnja ispitivanja i istraživanja dokazuju da ne postoji ubedljiv dokaz od trajne štete izazvane malim dozama thimerosala u mnogobrojnim vakcinama, osim retkih efekta poput oticanja i crvenila na mestu uboda injekcije.

Pročitajte i ove tekstove:

 

Autor:Valentina Šekarić/Medicor

Komentari
Loading...