Generic filters
Exact matches only

Gošeova bolest

Gošeova bolest je retko, nasledno, metaboličko oboljenje uzrokovano nedostatkom enzima β – glukocerebrozidaze, koji ima ulogu u razgradnji kompleksnih masti u svim ćelijama ljudskog organizma.

gose

Bolest se nasleđuje autozomno recesivno, što znači da deca obolevaju nasleđivanjem greške na istom genu od oba roditelja koji mogu biti zdravi. Odnosno, bolest se  ispoljava samo ako su oba nasleđena gena bolesna.

Oboljenje je zbog konsangviniteta često u Jevreja (jedan oboleli na 450 stanovnika), dok je u globalnoj populaciji veoma retko (jedan oboleli na 200 000 osoba). Do sada je širom sveta dijagnostifikovano nekoliko hiljada bolesnika, a u Republici Srbiji nešto više od 40.
Veoma dugo medicina nije imala pravi lek za Gošeovu bolest. Poslednju deceniju prošlog veka obeležila su međutim mnoga otkrića na ovom polju. Zapravo, ranih devedesetih godina nedostajući enzim je izolovan iz ljudske placente i primenjen u lečenje obolelih. To je bio prvi put da se u nekoj naslednoj metaboličkoj bolesti primeni nadoknada nedostajućeg enzima u vidu itravenske terapije (enzimska supstituciona terapija). Kasnije je napredak u tehnologiji omugućio proizvodnju rekombinantnog enzima.

Kako nastaje Gošeova bolest?

Usled genetskom greškom nastalog nedostatka specifičnog enzima β – glukocerebrozidaze u ćelijama obolelih nije moguća razgradnja jedne vrse kompleksnih masti, glukocerebrozida. Nerazgrađene masti se nagomilavaju u svim ćelijama i izazivaju oštećenja njihove funkcije. Posebno velika akumulacija masti dešava se u tzv. „čistačima tela”, odnosno vrsti belih krvnih zrnaca – makrofagima. Zbog preopterećenosti mastima ove ćelije menjaju svoj izgled i funkciju pretvarajući se u Gošeove ćelije. Kao bela krva zrnca Gošeove ćelije imaju sposobnost ulaska u sve organe i organske sisteme i njihovog oštećenja. Akumulacija Gošeovih ćelija je posebno velika u jetri, slezini, kostima, koštanoj srži i centralnom nervnom sistemu, te znaci oštećenja ovih organa dominiraju kliničkom slikom.
Koji su tipovi Gošeove bolesti?

Gošeova bolest ima veoma raznoliku kliničku sliku. Na osnovu dominantnih simptoma, vremena kada se dijagnostikuje i očekivanog životnog veka bolest se može podeliti na dva tipa:neneuropatski (tip 1) i neuropatski tip(tip 2 i 3).

Neuropatski tip je bolest dečije dobi. Kliničku sliku odlikuje neurološka simptomatologija u vidu epilepsije, poremećaja mišićnog tonusa, pareza nerava, poremećaja disanja… Bolest može biti akutna(tip 2), kada se dijagnostikuje već na rođenju a deca umiru do druge godine života ili hronična(tip 3) sa nešto sporijim napredovanjem i smrtnim ishodom do 20 godine.

Neneuropatski tip bolesti se odlikuje oštećenjem velikog broja organa i organskih sistema, ali nikada nervnog. Na sreću znatno je češći od neuropatskog. Bolest se dijagnostikuje u svim uzrastima, kako u detinjstvu tako i kasnije, a prosečan životni vek je nešto kraći od očekivanog i iznosi 60 godina.

gosea

Koji organi najviše „stradaju“?

Bolest po pravilu, bez obzira na tip, zahvata više organa. Nagomilavanje Gošeovih ćelija u jetri i slezini dovodi do njihovog dramatičnog uvećanja. Jetra je prosečno uvećana 2 puta a slezina 15 puta. Usled akumulacije Gošeovih ćelija u koštanoj srži ali i povećanog zadržavanja krvnih ćelija u uvećanoj slezini smanjen je broj crvenih, belih krvnih zrnaca i krvnih pločica. Na koštanom sistemu dolazi razvoja osteporoze teškog stepena. Oštećenje srca, pluća, očiju, bubrega i crevnog sistema su nešto ređa.

Zahvatanje velikog broja organa izazviva kompleksnu kliničku sliku. Bolesnici najčešće imaju osećaj malaksalosti i ubrzanog zamaranja. Zbog enormnog uvećanja jetre i slezine javlja se osećaj pritiska u gornjem delu stomaka, mučnine i rane sitosti. Masivno uvećana slezina može spontano pući (ruptura slezine) što vodi smrtonosnom iskrvarenju bolesnika. Ruptura slezine u prošlosti je bila osnovni uzrok smrti Goše bolesnika.

Poremećaji u sistemu zgrušavanja krvi dovode do sklonosti ka krvarenjima, koja takođe mogu životno ugroziti bolesnika. Pad broja belih krvnih zrnaca i poremećaj njihove funkcije povećava sklonost ka infekcijama. Pojava epizoda veoma jakog bola u kostima koji se teško kontroliše („bolne krize”), tipičan je za ovu bolest. Osteoporoza može dovesti do preloma kostiju, deformitetima i invaliditeta bolesnika.

Bolesnik, međutim, ne mora imati sva navedena oštećanja i simptome. Zapravo, postoje bolesnici koji imaju veoma lak oblik bolesti i gotovo da je asimptomatska. Sa druge strane bolest može biti veoma teška, progresivna sa razvojem brojnih komplikacija i trajnog invaliditeta.

Da li postoji adekvatan lek za ovu bolest?

Veoma dugo medicina nije imala pravi lek za Gošeovu bolest. Poslednju deceniju prošlog veka obeležila su međutim mnoga otkrića na ovom polju. Zapravo, ranih devedesetih godina nedostajući enzim je izolovan iz ljudske placente i primenjen u lečenje obolelih. To je bio prvi put da se u nekoj naslednoj metaboličkoj bolesti primeni nadoknada nedostajućeg enzima u vidu itravenske terapije (enzimska supstituciona terapija). Kasnije je napredak u tehnologiji omogućio proizvodnju rekombinantnog enzima.

U početku su enzimskom supstitucionom terapijom lečeni bolesnici sa teškom kliničkom slikom. Međutim, danas je trend primena presimptomatske terapije, sa ciljem da se spreči razvoj oštećenja organa i pojava simptoma. Primena malih doza leka (terapija održavanja) nastavlja se doživotno sa ciljem da se održi optimalno funkcionisanje organizma.

Iako je cena enzimske supstitucione terapije izuzetno visoka, mora se naglasiti da su njeni rezultati izvanredni. Ako se dijagnoza bolesti postavi na vreme i započne terapija

Gošeova bolest, teško progresivno nasledno oboljenje, primer je kako savremena medicina može izmeniti tok života. Lekari i naučnici iz velikog broja drugih oblasti danas pokušavaju da ovu kao i druge nesledne bolesti izleče na nivou njihovog nastanka: genu. Genska terapija, odnosno zamena obolelog gena zdravim je još uvek u fazi ispitivanja. Rezultati su ohrabrujući, te postoji nada da će oboleli od Gošeove bolesti jednog dana biti u potpunosti izlečeni.

 

 

Komentari
Loading...