Fizičkim aktivnostima do zdravlja

Dobro je poznavati i poštovati znanstveno utemeljena načela koja nam osiguravaju da odabrani programi vežbanja pozitivno utiču na čoveka i njegovo zdravlje.

celo

• Godine nisu prepreka da počnete sa fizičkim aktivnostima – rekreacijom – s godinama važnost i potreba za redovinim vežbanjem raste. Redovna fizička aktivnost doprinosi pozitivnim promenama i boljoj fizičkoj sposobnosti, kod mladih i starijih osoba jednako, starost nije ograničavajući faktor za redovno vežbanje.

• Upoznajte se sa različitim vrstama vežbanja.

• Odaberite aktivnost koja Vam se sviđa uzimajući u obzir da nije u suprotnosti s Vašim mogućnostima npr. teškoće sa kičmom zahtevaju plivanje, hodanje, a ne trčanje po asfaltu, igranje fudbala ili tenisa.

• Obavite lekarski pregled sa naglaskom da ste odlučili vežbati redovno i saslušajte savete lekara – da li Vaše zdravstveno stanje zahteva neka ograničenja ?

• Dobro je vežbati uz stručni nadzor- trenera, kako bi se program prilagodio vrstama i intenzitetom koji odgovara Vama osobno.

• Važno je redovno vežbanje.

• Svako vežbanje u rekreacijske svrhe treba biti prijatnost, zadovoljstvo i uživanje.

 

Autor: dr. med. Jelica Popić, direktor Univerziteta Lovran-Spa Wellness

Komentari
Loading...