Fasete

Fasete predstavljaju tanke ljuspice (0.5-1mm debljine) koje se postavljaju na vestibularne (prednje) površine zuba korigujući na taj način brojne nedostatke zuba estetske zone. Njima se uz minimalnu preparaciju zuba, koja se počinje i završava samo u gleđi, može promeniti boja, položaj, oblik i veličina prednjih zuba. Fasete mogu da se izrađuju od kompozitnih materijala, porcelana ili cirkonijuma.

porcelain_veneers01

Kada se mogu primeniti fasete?

Fasete se načelno koriste kada su potrebne određene korekcije zuba estetske zone (jedinice, dvojke, trojke) pri čemu sam integritet zuba ne sme u mnogome biti narušen.

Kada postoje promene u boji zuba, fasete su idealno rešenje ukoliko diskoloracija nije suviše intenzivna i duboka.

Promena oblika i položaja zuba takođe može biti ostvarena izradom faseta ali i to pod uslovom da nisu potrebne prevelike korekcije. Koriste se za zatvaranje dijastema (razmaka između zuba), zatim ako postoje oštećenja u gleđi ili manji defekti bilo da su posledica trauma zuba, starenja ili drugih faktora kao i kada postoji potrebe za pokrivanjem prednjih površina zuba iz bilo kog razloga.

Kada se ne mogu primeniti fasete?

Pacijenti koji imaju parafunkcionalne aktivnosti kao što su bruksizam (škripanje zubima), naviku grickanja predmeta ili pacijenti koji imaju tete a tete (zub na zub) zagrižaj, nisu kandidati za izradu faseta jer su sile koje se u ovim situacijama stvaraju izuzetno velike i nepravilno se prenose, tako da bi veoma brzo došlo do pucanja faseta. Takođe ako je velika površina zuba oštećena faseta se ne izrađuju jer ne bi mogle dobro da se vežu za zub i vek trajanja bi im bio veoma kratak.

Koju vrstu faseta treba primeniti?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od konkretnog slučaja i procene stomatologa. Svaka od faseta je veoma kvalitetna i zadovoljava i najviše funkcionalne i estetske kriterijume ako se dobro indikuje. To znači da bez detaljnog kliničkog pregleda i dobre analize situacije u ustima ( prisustvo karijesa, veličina ispuna, higijena, vrsta zagrižaja, loše navike, stanje ostalih zuba…) nije moguće dati potpunu informaciju pacijentu.

Šta su VINIRI?
Uz minimalno brušenje prednje površine zuba CEREC (CAD CAM SISTEM)  pravi keramičku fasetu (luspicu)) debljine do 1mm u željenoj boji i obliku. Lepi se istog dana i daje idealan estetski rezulatat. Koristi se kod retiranih zuba, zuba nepravilnog oblika. Tamo gde je potrebna estetska korekcija viniri su idealni.

Ordinacija Morača

Komentari
Loading...