Evo koja krvna grupa ima najmanji rizik za bolesti srca

Osobe sa krvnim grupama A, B ili AB imaju veći rizik za bolesti srca nego osobe s krvnom grupom 0 (nulta).

krv

Podaci istraživača s National Institutes of Health (NIH) prikupljani su sedam godina na uzorku od oko 50.000 ispitanika iz severozapadnog Irana.

Pri tom se pokazalo da osobe s krvnim grupama A, B ili AB imaju prosječno 9 posto veći rizik za smrt od posledica poteškoća sa zdravljem nego osobe s krvnom grupom 0.

Ispitanici iz prve grupe su imali prosječno 15 posto veći rizik za smrt od posledica bolesti srca nego njihovi vršnjaci s krvnom grupom nulta.

Pored toga, ispitanici s krvnim grupama A, B ili AB su imali prosečno 55 posto veći rizik za smrt od raka želudca u odnosu na ispitanike s krvnom grupom 0.

Naučnici ističu da na dobijene rezultate nisu uticali faktori poput pola, starosti, pušenja, socioekonomskog statusa ili etničkog porekla.

Komentari su zatvoreni..