Evo kako lečiti polno prenosive bolesti

Sve polne bolesti su potpuno izlečive, ali je za to potrebno da lečenje počne na vreme, da njim rukovode lekari specijalisti, dermato-venerolozi, i da to bude pravilno savremeno lečenje.

tt

Tačna dijagnoza veneričnog oboljenja omogućena je mikroskopskim pregledom krvi i drugim novim metodama.

Pronalaskom penicilina nastalo je doba sigurnog, veoma skraćenog i efikasnog lečenja svih veneričnih bolesti. Penicilin, streptomicin i drugi antibiotici napravili su veliki preokret u lečenju tih bolesti.

Za lečenje mekog šankra upotrebljavaju se penicilin i sulfo namidski preparati.
Za lečenje tripera i njegovih komplikacija, kako kod muškaraca i žena tako i kod dece, upotrebljavaju se penicilin i streptomicin, a mogu se upotrebiti i drugi antibiotici: teramicin, sigmamicin, hloramfenikol, ali se oni upotrebljavaju samo u onim slučajevima gde se penicilinom ili streptomicinom ne postiže uspeh. Posle izlečenja gonoreje bolesnik ne sme da uzima alkoholna pića niti da ima polni odnos najmanje 6 do 8 dana.

Penicilin je priznat kao najbolji i najsigurniji lek za sve stadijume sifilističnog oboljenja. Zastareli sifilis sa komplikacijama u srcu, aorti, kostima i živcima takođe se vrlo uspešno leči penicilinom, ali uvek u kombinaciji sa starim oprobanim lekovima, kao što su bizmut, jod i živa. Kod progresivne paralize primenjuje se i lečenje malarijom. Neosalvarzan i drugi arsenikalni preparati ne koriste se više u lečenju sifilisa. Može se reći da se danas, blagodareći kombinaciji penicilina sa klasičnim lekovima, i zastareli, latentni sifilis leči mnogo efikasnijej i uspešnije nego ranije. Međutim, treba stalno naglašavati da se venerične bolesti ne mogu uspešno lečiti bez lekara, naročito lekara specijaliste, dermato-venerologa, pogotovo danas, u eri primene antibiotika.

Srodni članci:

Komentari
Loading...