Generic filters
Exact matches only

Evo kako lečiti polno prenosive bolesti

Sve polne bolesti su potpuno izlečive, ali je za to potrebno da lečenje počne na vreme, da njim rukovode lekari specijalisti, dermato-venerolozi, i da to bude pravilno savremeno lečenje.

tt

Tačna dijagnoza veneričnog oboljenja omogućena je mikroskopskim pregledom krvi i drugim novim metodama.

Pronalaskom penicilina nastalo je doba sigurnog, veoma skraćenog i efikasnog lečenja svih veneričnih bolesti. Penicilin, streptomicin i drugi antibiotici napravili su veliki preokret u lečenju tih bolesti.

Za lečenje mekog šankra upotrebljavaju se penicilin i sulfo namidski preparati.
Za lečenje tripera i njegovih komplikacija, kako kod muškaraca i žena tako i kod dece, upotrebljavaju se penicilin i streptomicin, a mogu se upotrebiti i drugi antibiotici: teramicin, sigmamicin, hloramfenikol, ali se oni upotrebljavaju samo u onim slučajevima gde se penicilinom ili streptomicinom ne postiže uspeh. Posle izlečenja gonoreje bolesnik ne sme da uzima alkoholna pića niti da ima polni odnos najmanje 6 do 8 dana.

Penicilin je priznat kao najbolji i najsigurniji lek za sve stadijume sifilističnog oboljenja. Zastareli sifilis sa komplikacijama u srcu, aorti, kostima i živcima takođe se vrlo uspešno leči penicilinom, ali uvek u kombinaciji sa starim oprobanim lekovima, kao što su bizmut, jod i živa. Kod progresivne paralize primenjuje se i lečenje malarijom. Neosalvarzan i drugi arsenikalni preparati ne koriste se više u lečenju sifilisa. Može se reći da se danas, blagodareći kombinaciji penicilina sa klasičnim lekovima, i zastareli, latentni sifilis leči mnogo efikasnijej i uspešnije nego ranije. Međutim, treba stalno naglašavati da se venerične bolesti ne mogu uspešno lečiti bez lekara, naročito lekara specijaliste, dermato-venerologa, pogotovo danas, u eri primene antibiotika.

Srodni članci:

Komentari
Loading...