Električne cigarete oštećuju pluća

Električne cigarete koje mnogi vide kao zdraviju zamenu za obične cigarete, u stvari i nisu puno zdravija opcija. Naime, naučnici sa Atinskog univerziteta tvrde da električne cigarete kratkotrajno oštećuju pluća.

ciggg

Profesor Christina Gratziou i njen tim su želeli da utvrde kakve kratkotrajne efekte izaziva korišćenje električnih cigara na različite osobe uključujući tu osobe koje nemaju zdravstvenih problema kao i pušače od kojih neki već imaju problema sa plućima.

U istraživanje je uključeno 32 ispitanika od kojih su osmoro nepušači a preoostalih 24 ispitanika spada u kategoriju redovnih pušača. Neki od njih imaju zdrava pluća dok ostali imaju neki zdravstveni problem na plućima (astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća…).

Od ispitanika je zatraženo da 10 minuta koriste električnu cigaretu uvlačeći u pluća paru koju električna cigara ispušta. Spirometrijski test kao i još neke procedure su korišćene da bi se izmerio otpor vazduha u plućima. Test otpora vazduha u plućima se koristi kako bi se izmerio otpor koji respiratorni trakt pruža vazduhu koji ulazi tokom udisaja i izlazi tokom izdisaja.

Otkriveno je da se korišćenjem električne cigarete otpor vazduha trenutno povećava i da to povećanje traje narednih 10 minuta. Kod nepušača otpor vazduha se povećava sa 182% na 206% i naučnici to opisuju kao značajno povećanje, kod pušača bez problema sa plućima se otpor vazduha povećava sa 176% na 220%* što je značajno povećanje dok kod pušača koji boluju od astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća nije zabeležen značajniji porast otpora vazduha u plućima.

Profesor Christina Gratziou, koja je i predsednica Evropskog odbora za kontrolu duvanskih proizvoda, kaže da, osim tvrdnji koje kompanije iznose u svojim reklamama, ne postoji pravi dokaz da su električne cigarete stvarno manje štetne od običnih. Ona dodaje da je tokom ovog istraživanja pronađeno da električne cigarete trenutno izazivaju povećanje otpora vazduha u plućima što pokazuje da električne cigarete kratkotrajno oštećuju pluća, ali da je potrebno još ovakvih i sličnih istraživanja kako bi se otkrilo da li električne cigarete nanose neke trajne posledice po zdravlje ljudi koji ih koriste.

Šta su električne cigarete?

Električne cigarete poznate i kao e-cigarete su uređaji koji imaju oblik pravih cigareta (malo su duže i svojim oblikom podsećaju na hemijske olovke), a koje ljudi koriste kao zamenu za duvanske proizvode. One ispuštaju vodenu paru koja može ali ne mora da sadrži određenu količinu nikotina. E-cigarete kao izvor napajanja koriste male baterije.

Komentari
Loading...