Dispepsija- simptomi i lečenje

Dispepsija je opšti naziv za bol ili neprijatnost u epigastrijumu, koji su epizodični ili stalni.

dis

Najčešći uzroci dispepsije su:

  • funkcionalna dispepsija
  • peptički ulkus
  • refluksni ezofagitis
  • karcinom želudca i jednjaka
  • bilijarna obolenja
  • pankreatitis
  • uzimanje nekih lekova
  • ishemijske bolesti creva
  • parazitoze

Početna strategija u lečenju dispepsije podrazumeva promenu životnih navika, što podrazumeva i promenu higijensko-dijetetskog režima, davanje antacida, H2 blokatora i IPP, ili testiranje na prisustvo Helicobacter-a pylori. Do sada, ne postoji precizna evidencija o tome koji pristup treba da bude prvi primenjen. Odnos koristi od primenjenih lekova i dijagnostičkih metoda u odnosu na njihovu cenu, opravdava primarni tretman modifikacijom životnih navika, uključujući ishranu, davanje antacida, H2 blokatora i, eventualno, inhibitora protonske pumpe.

Savetovanje o ishrani treba da ima individualni pristup. Sam pacijent najbolje zna koje mu namirnice ne prijaju, ali ne postoje jasni dokazi o vezi ishrane i dispepsije. Ipak, preporučuje se da pacijenti izbegavaju pušenje, unos većih količina alkohola i kafe i stres. U osnovi, preporučuju se standardni principi zdravog života.Kod večine pacijenata savetuje se terapija H2 blokatorima, ili, eventualno, inhibitorima protonske pumpe 1 mesec.

Ako simptomi i pored prethodnih mera perzistiraju indikovano je testiranje na prisustvo H. pylori infekcije u želudcu.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...