Generic filters
Exact matches only

Dijeta sa smanjenim unosom ugljenih hidrata umanjuje upale

Poznato je da kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 dolazi do veće pojave upala nego kod osoba koje nemaju ovu bolest i smatra se da to može doprineti većem riziku od kardiovaskularnih bolesti i drugih komplikacija.

hidr

U kliničkom ispitivanju na Univerzitetu u Linčepingu upoređeni su efekti dijete sa smanjenim unosom ugljenih hidrata i tradicionalne dijete sa smanjenim unosom masti kod 61 pacijenta sa dijabetesom tipa 2. Samo kod pacijenata u grupi sa smanjenim unosom ugljenih hidrata došlo je do smanjenja nivoa inflamatornih markera u krvi, uprkos činjenici da je gubitak telesne mase bio sličan kod obe grupe.

Ispitivanje je trajalo dve godine pod vođstvom dr Hansa Guldbranda i prof. Fredrika H Nistroma (Nyström). Pacijentima je nasumice data dijeta sa smanjenim unosom ugljenih hidrata ili dijeta sa smanjenim unosom masti, uz preporuke za jelovnik i savete dijetetičara tri puta u toku prve godine. Podaci o masi i nivou glukoze i lipida u krvi objavljeni su nedavno u časopisu Diabetologia.

U drugom istraživanju, predstavljenom u časopisu Annals of Medicine, efekti dijeta na upale proučavani su u saradnji sa kardiologom prof. Lenom Jonasonom (Jonasson). U poređenju sa zdravim osobama koje nemaju dijabetes, pacijenti su imali znatno viši nivo inflamatornih markera. Nakon šest meseci, tj. kad su poštovanje obe dijete i gubitak telesne mase bili na vrhuncu, urađene su nove analize. Kod obe grupe došlo je do sličnog gubitka mase, oko 4 kg, ali je nivo glukoze više smanjen kod grupe sa smanjenim unosom ugljenih hidrata (koja je unos smanjila na 25 odsto ukupnog energetskog unosa). Nakon šest meseci, upala je znatno umanjena kod grupe sa smanjenim unosom ugljenih hidrata, dok kod grupe sa smanjenim unosom masti nisu registrovane nikakve promene.

Zaključak je da je ovo kliničko ispitivanje dovelo do sličnog gubitka telesne mase i kod dijete sa smanjenim unosom ugljenih hidrata i kod one sa smanjenim unosom masti, ali je samo dijeta sa smanjenim unosom ugljenih hidrata imala pozitivan uticaj na upale kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2.

[dfads params=’groups=455&limit=1&orderby=random’]

Komentari
Loading...