Generic filters
Exact matches only

Dijagnostika raka dojke

0

Širom sveta, rak dojke predstavlja najčešće dijagnostikovan malignitet kod žena i vodeći uzrok smrti kod žena .

grud

Rani karcinom dojke može biti potpuno asimptomatska bolest ( bez simtoma), ili ne tako čest, mogu se javiti simptomi koji su nespecifični u vidu nelagodnosti ili bola u dojci; ili, i to najčešće bolest se prvi put otkriva u vidu pojave abnormalnosti na radiološkom pregledu tzv. Mamografskom pregledu pre nego što se pojave prvi simptomi bolesti ili pre nego što lekar-kliničar dijgnostikuje bolest .

Opšti i pravilan pristup za rano otkrivanju karcinoma dojke kod pacijenkinje sa simptomima ili ne sastoji se od tzv. trostruke procene rizika za pojavu bolesti tj. od kliničkog pregleda, radiološkog pregleda ( mamografski i/ili utrazvučni pregled) i iglene biopsije. Isključivo ovakvim pristupom, preciznost i tacnost dijagnostikovanja karcinoma dojke se podize do 99% tj.mogućnost greške se svodi na minimum .

Za sada viši nivo javne svesti i unapredjivanjem screening programa dovode do ranog otkrivanja bolesti i to u fazama kada je bolest izlečiva tj. kada se bolest leči samo hiruškom tretmanom koji se smatra primarnom terapijom za lečenje raka dojke bez adjuvantne hemioterapije .
Adjuvantna terapija je namenjena za lečenje tzv.mikrometatstaza, ili kada je bolest metastazirala u okolne limfne čvorove ali se još uvek nisu javile udaljene metastaze van okolnih limfnih čvorova. Smatra se da je adjuvantna hemioterapija odgovorna za smanjenje stope smrtnosti za 35-72% .

anatomija

Anatomija dojke:

Dojke predstavljaju modifikovane znojne žlezde kože koje su sposobne da produkuju i luče mleko i takodje predstvaljaju sekundarne seksualne karakteristike žene, smeštene su na prednjem zidu g.koša zauzimajući srednju trećinu grudnog koša žena uobičajene konstitucije i gradje . Tačnije, nalaze se izmedju kože sa potkožom i velikog grudnog mišića potpomognute ligamentima sa obe strane grudnog koša. S obzirom da predstavlja mlečnu žlezdu dojka se sastoji od 15-25 režnjeva koji se dalje dele na još manje režnjeve i upravo ti mali režnjevi predstavljaju funkcionalnu jedinicu koja je odgovorna za produkciju mleka .

 

 

 

Komentari
Loading...