Dijabetes: Najmanje 2 kontrole godišnje

Testiranje HbA1c na tri meseca: Kod dijabetičara je preporučljivo za dobru kontrolu šećera da vrednost HbA1c da bude sedam odsto (ili 53 mmol/mol). Ako je veća treba menjati terapiju.

143579936552333b756fda4371403271_orig

Poremećaji metabolizma šećera u krvi su danas veoma rasprostranjeni, pa je njihovo utvrđivanje i praćenje nivoa glukoze u krvi potrebno i predstavlja rutinsku laboratorijsku praksu. Striktna metabolička kontrola koncentracije šećera (glukoze) u krvi neophodna je da bi se sprečilo nastajanje hroničnih komplikacija šećerne bolesti na bubrezima, očima, nervima i kardiovaskularnom sistemu. Zbog toga, savremeni pristup dijagnostici i terapiji obuhvata određivanje glikemije (nivoa glukoze u krvi), najčešće „natašte“, kao i u sklopu testa opterećenja glukozom, a u nekim slučajevima i dva sata posle glavnih obroka. Posebno je važan test određivanja tzv. glikozilovanog hemoglobina (HbA1c), naročito kod pacijenata sa dijabetesom, jer nivo glukoze u krvi značajno varira tokom dana.

Test HbA1c je pokazatelj nivoa šećera u krvi u dužem vremenskom periodu, tokom poslednja tri meseca, koliko iznosi prosečan životni vek eritrocita. Glukoza iz krvi pacijenta reaguje sa hemoglobinom iz eritrocita, pa je nivo HbA1c direktno proporcionalan nivou glukoze, jer njegova vrednost s porastom glikemije raste. HbA1c se uzima iz venske krvi u bilo koje doba dana i ne mora se voditi računa da li je pacijent jeo ili primio insulin.

Donedavno se vrednost HbA1c izražavala kao procenat u odnosu na ukupan hemoglobin, ali je zbog većeg broja različitih metoda za njegovo određivanje (HPLC, imunoturbidimetrija) uveden nov način izražavanja – milimol glikozilovanog hemoglobina po molu ukupnog hemoglobina (mmol/mol). Primera radi, referentni opseg za zdravu populaciju je od 20 mmol/mol do 42 mmol/mol, što odgovara rezultatu četiri do šest odsto po doskorašnjem izražavanju u procentima. Veliki broj laboratorija izdaje paralalno obe vrednosti zbog lakšeg razumevanja.

Kod dijabetičara je preporučljivo za dobru kontrolu šećera da vrednost HbA1c da bude sedam odsto (ili 53 mmol/mol). Ako je vrednost ovog parametra konstantno veća od osam odsto (ili po novom 64 mmol/mol), potrebno je da lekar promeni terapiju za dijabetes.

Ako se radi o osobi kod koje se tek sumnja na dijabetes, lekari ih najpre upućuju na testiranje krvi i OGTT. Nije loše odmah uraditi i HbA1c test, jer će se odmah videti i kolebanja glikemije koja se prethodnim testovima ne vide. Kod pacijenata sa dobro postignutom kontrolom glikemije potrebno je kontrolisati HbA1c najmanje dva puta, a optimalno je četiri puta godišnje, kao i pri promeni terapije.

NE ZAMENJUJE TEST GLUKOZE

Treba naglasiti da ovaj test nije zamena za merenje glukoze u krvi ili za oralni glukoza tolerans test (OGTT). Ovi testovi imaju različite funkcije, iako služe za dijagnostiku šećerne bolesti, samo Hba1C pokazuje nivo glukoze duži vremenski period. On služi da se izbegne svakodnevno određivanje šećera u krvi, kao i za praćenje efekata terapije.
Autor je rukovodilac laboratorijskog sektora za labaratorijsku dijagnostiku „Heksalab“.

Komentari
Loading...