Devojka izlečena od leukemije matičnim ćelijama iz pupčanika

Petnaestogodišnja Sabina Kulard iz Majamija izlečena je od leukemije pomoću donorskih matičnih ćelija iz pupčanika. Do sada, matične ćelije iz pupčanika su korišćene samo za lečenje mlađe dece.

Izlecena-od-leukemije

Jedan od standardnih načina lečenja leukemije kod odraslih i starije dece je transplantacija koštane srži. Ali u slučajevima kao što je Sabinin, gde u porodici ne postoji odgovarajući donor, mogućnosti lečenja ne postoje. Tada su joj lekari dali matične ćelije iz javne banke, od dva različita donora, i time dokazali da su matične ćelije pupčanika efektivne i za veću decu, a verovatno i za odrasle.

Glavni faktor za to je broj ćelija koji je primljen, a interesantna je činjenica da je na kraju Sabrinino telo izabralo ćelije jednog donora, ali niko ne zna kog.

Sabinin onkolog, Kamar Goder iz Dečije bolnice u Majamiju, navodi da je prednost matičnih ćelija iz pupčanika ta što je potreban manji stepen slaganja sa donorom, i da su zbog toga slučajevi odbijanja mnogo ređi. Primanje matičnih ćelija iz pupčanika od dva donora ne povećava rizik, zbog pretpostavke da su te ćelije neizdiferencirane i nisu bile izložene nikakvim antigenima i proteinima.

Lečenje leukemije matičnim ćelijama iz pupčanika od dva donora moguća je i kod odraslih ljudi i kod veće dece.

28.05.2014.
Izvor: www.ksat.com

Komentari
Loading...