Šta je dermoskopija?

Dermoskopija  je najsavremenija dodatna dijagnostička metoda koja omogućava znatno precizniju dijagnozu pigmentnih lezija.

rre

Koristeći digitalnu tehnologiju promene na koži se uvećavaju tako da se mogu posmatrati boje i strukture koje se ne mogu videti golim okom: epiderm, kao i dublje strukture (dermoepidermalna veza i papilarni derm).

Mnoga istraživanja pokazala su veliku preciznost i pouzdanost ove metode u dijagnostikovanju raznih pigmentovanih lezija, mnogo veću u odnosu na klinički pregled. Ovom metodom mogu se posmatrati sve promene na koži, počev od benignih, kao što su keratoze i mladeži, pa do karcinoma i melanoma.

Posebno treba naglasiti da se ovako mogu otkriti maligne promene još u ranoj fazi, kada se vrlo često ne vide nikakve kliničke promene.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...