Debelo crevo

Debelo crevo (lat. intestinum crassum) je završni deo digestivnog trakta koji se nastavlja na tanko crevo (lat. intestinum tenue).

_sp-debelo-crevo

Dužine je oko 2 metra i ima promenljiv dijametar (na početku 8-10 cm, a u nishodnom delu 3-4 cm). Debelo crevo počinje u desnoj bedrenoj jami i pruža se od tzv. ileocekalnog otvora do čmarnog otvora ili anusa. Debelo crevo prihvata iz tankog creva sadržaj iz koga apsorbuje vodu i soli. Osim toga, ono prikuplja nesvarene ostatake koje u procesima vrenja i truljenja pretvara u izmet (feces). U njemu se takođe nalazi mnoštvo bakterija koje imaju sposobnost sinteze vitamina koje organizam apsorbuje.

Građa

Debelo crevo sastoji se od tri dela:

  • slepog creva (lat. cecum),
  • kolona (lat. colon) i
  • zadnjeg ili čmarnog creva (lat. rectum).

Ovaj deo digestivnog trakta počinje od ileocekalnog otvora, na kome se nalazi zalistak koji sprečava vraćanje sadržaja iz debelog u tanko crevo. Slepo crevo je slepo zatvoreno na svom donjem delu i odatle potiče njegov naziv. Od njega se naniže spušta crvuljak (lat. appendix vermiformis), koji se u narodu često pogrešno naziva slepim crevom. Ovaj organ je veoma varijabilan u pogledu morfologije i odnosa tako da njegova dužina varira od 2 do 25 centimetara, a promer između 5 i 8 milimetara. Od desne bedrene jame, u kojoj je smešteno slepo crevo, pruža se naviše ushodni deo debelog creva (lat. colon ascendens). Na donjoj strani jetre crevo skreće ulevo i do levog hipohondrijačnog predela se pruža njegov poprečni deo (lat. colon transversum). Odatle se spušta nishodni deo debelog creva (lat. colon descendens) sve do leve bedrene jame. Od njega polazi sigmoidni deo (lat. colon sigmoideum) koji se u predelu 3. sakralnog kičmenog pršljena nastavlja u čmarno crevo. Debelo crevo krvlju snabdevaju sledeće arterije: arteria colica media, arteria colica dextra, arteria ileocolica, a colica sinistra i arteriae sigmoideae. Vene koje polaze od creva su pritoke gornje i donje mezenterične vene. Živci za debelo crevo potiču iz vegetativnog celijačnog spleta.

Kolon (lat. intestinum colon) je deo debelog creva (lat. intestinum crassum) koji se nastavlja na slepo crevo (lat. intestinum cecum), a prelazi u zadnje crevo (lat. intestinum rectum).

Kolon se može podeliti na:

  • uzlazno debelo crevo, uzlazni kolon ili uzlazno obodno crevo – lat. colon ascendens
  • poprečno debelo crevo, poprečni kolon ili poprečno obodno crevo – lat. colon transversum
  • silazno debelo crevo, silazni kolon ili silazno obodno crevo – lat. colon descendens
  • zavijeno (sigmoidno) debelo crevo, sigmoidni kolon ili zavijeno crevo – colon sigmoideum

Uzlazni deo polazi od desne bedrene jame, u kojoj je smešteno slepo crevo, i pruža se naviše kroz desni bočni deo stomaka do donje strane jetre. Ovde crevo skreće naglo ulevo i gradi tzv. desnu krivinu kolona. Od ove krivine, preko pupčanog predela, do levog hipohondrijačnog predela se pruža poprečni deo creva i na tom mestu ono skreće naglo nadole i gradi levu krivinu kolona. Od nje se spušta nishodni deo debelog creva niz levi bočni deo trbušne duplje sve do leve bedrene jame. Od ove jame polazi sigmoidni deo koji se u predelu 3. sakralnog kičmenog pršljena nastavlja u čmarno crevo. Sigmoidni deo ima oblik latiničnog slova S.

BelMedic

Komentari
Loading...