Generic filters
Exact matches only

Daunov sindrom kod dece

Vrlo je važno da roditelji što ranije prepoznaju indikatore smetnji kod dece, kako bi na vreme mogli pozvati u pomoć stručni tim i uspostaviti funkcionalnu dijagnozu.

Daunov sindrom, srećom teško bi ostao neprimećen. Osobe sa Daunovim sindromom prepoznajemo po posebnoj kombinaciji fizičkih i mentalnih karakteristika koji utiču na izgled i njihovo ponašanje.

baby_angels-4-300x148

Važno je znati da uzrok ove bolesti nije stres, već isključivo kombinacija gena (dakle, niko nije „kriv“ kada se dete sa daunovim sindromom rodi).

Kod dece sa Daunovim sindromom znatno je usporen razvoj mentalnih sposobnosti. Razvoj inteligencije je znatno usporen i rano dostiže maksimum. Nivo inteligencije zatim utiče i na socijalne odnose. Emocionalno su stabilna, prepoznaju emocije sreče, tuge, straha, ljutnje, ali su jako nespretna. Motoričke sopsobnosti su im otežane-hvatanje, sedenje, stajanje se razvijaju nešto kasnije, a finu motoriku nikad ne razviju do maksimuma.

Simptomi dece sa daunovim sidromom:

 • slabi mentalni kapaciteti,
 • anomalije srca,
 • prevremeno starenje,
 • teskoće u produkciji govora,
 • razvoj motorike otežan,
 • pažnja kratkotrajna i površna,
 • otežana auditivna memorija-otežano praćenje verbalnih instrukcija,
 • burno izražavanje emocija,
 • česte promene raspoloženja, izlivi emocija radosti koji mogu brzo da se promene u ljutnju, durenje, ljubomoru, tugu,
 • željni su pohvale i pažnje
 • impulsivni su (ne mogu da odlože trenutno zadovoljenje potreba).

Generalno gledano socijalni razvoj kod ove dece ide ispred intelektualnog razvoja. Deca sa Daunovim sindromom su vesela, prijateljski raspoložena, aktivna i pre svega zahvalna za saradnju. Prijatna priroda deteta i stalan osmeh, privlači pažnju okoline koja im često uzvrača nežnošću.

53925-28-300x200

Ovo bi trebalo biti ohrabrujuće za roditelje, jer to znači da ova deca mogu uz konstantan rad sa njima dosta napredovati.

Da li je moguće unaprediti razvoj dece sa Daunovim sindromom? Generalni zaključak je pozitivan. Podstcajna sredina ubrzava njihov razvoj. Što se ranije krene sa radom krajnji rezultati će biti bolji

Posebni značaj u pružanju pomoći ovoj deci imaju procesi stimulacije i habitacije. Pokazalo se da ako postoje dobri stimulativni programi u institucijama deca lako napreduju.

Postavljeni ciljevi su najčešće usvajanje željenih oblika ponašanja, izgradnja pozitivne slike o sebi, stimulacija komunikativnih sposobnosti kroz igru, kao i rad sa porodicom uz prethodno utvrđen tretman.

Savet roditeljima:

Budite optimistični u radu sa decom sa Daunovim sindromom, budite strpljivi, dosledni, i što ranije krenite sa radom. Svakako iskoristite sve prednosti današnje inkluzije u obrazovanju, i vaše dete može dosta napredovati.

down-292x300

Postoje brojne organizacije koje Vam mogu pomoći ukoliko Vaše dete ima Daunov sindrom i čiji stručni timovi će pomoći da Vaše dete postigne svoj maksimum i bude prihvaćeno u društvu.

Autor: Marija Jovanović

Komentari
Loading...