Generic filters
Exact matches only

Daltonizam- Simptomi i lečenje

Zdrave osobe razlikuju oko 2000 boja, a osobe koje boluju od daltonizma znatno manje.

lk 1

Moderna medicina razlikuje tri tipa daltonizma:

  • protanopija– pacijent ne prepoznaje crvenu boju
  • deuteranopija– pacijent ne prepoznaje zelenu boju
  • tritanopija– pacijent ne prepoznaje plavu boju

Kod muškaraca je poremećaj 16 puta učestaliji nego kod žena što se objašnjava polnim načinom nasleđivanja.

Žene poseduju XX genotip, a muškarci XY. Budući da je X vezano nasledivanje kod ove bolesti, muškarci uvek obolevaju, za razliku od žena koje mogu biti samo prenosioci bez pojave simptoma.

U dijagnostici, razvijeno je nekoliko testova za otkrivanje daltonizma od kojih se najviše upotrebljava test u kom se oučavaju različiti oblici različitih boja.

Bolesnici sa daltonizmom ne smeju upravljati vozilima.

Lek protiv daltonizma

Postoje moderni tipovi stakala koja imaju specijalne slojeve. Sloj je tako konstruisan, da menja spektar bele svetlosti prilikom prelaska, i kod daltonista izaziva sličan nadražaj kao kod osoba sa pravilnim razlikovanjem boja.

Prilikom konstruisanja sloja potrebno je obratiti pažnju da on ispoljava svoje delovanje na srednjim talasnim dužinama (crveno-zelena), gde se nepravilnost javlja, a da pritom na kratkim talasnim dužinama (plava), ima što manji uticaj.

Sa korektivnim sočivima se postiže da osobe koje boluju od daltonizma uočavaju i nijanse koje ranije nisu.
Drugi lek koji leči samu bolest ne postoji.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...