Da li znate šta je to disleksija?

Logopedi disleksiju ne gledaju kao bolest nego kao stanje u kom se osoba nalazi. Disleksija je prema njihovoj definiciji celoživotno stanje, totalno drugačiji način na koji mozak obrađuje jezične informacije.

dis

Disleksija je neprijatno iskustvo za čak 5 do 8 posto učenika, a radi se neobičnom načinu obrade informacije koje su u okolini rezultat kao neznanje u čitanju. Mladi ljudi često pate u životu zbog disleksije a da uopšte nisu svesni svog problema. Oni jednostavno misle da ne znaju čitati a u biti se radi o tome da njihov mozak od slova i reči pravi sasvim nova slova i druge reči koje te osobe i izgovore.

Kao primer, osoba sa disleksijom prilikom čitanja umesto slova ‘p’ može pročitati slovo ‘b’ a da toga uopšte nije svesna. Ovako se prilikom čitanja od jedne reči može stvoriti potpuno nova reč, koja u kontekstu ne daje smislenu rečenicu, ipak osoba koja čita sporni tekst nije svesna učinjenih grešaka.

Komentari
Loading...