Generic filters
Exact matches only

Da li vas vitamin D štiti od virusnih infekcija?

Iako smo blagodeti sve popularnijeg vitamina godinama posmatrali kroz prizmu zaštite mineralne gustoće kostiju, danas znamo da se radi o moćnom antiinfektivnom nutrijentu.

Istraživanje norveških naučnika objavljeno 2009. godine bavilo se uspoređivanjem odnosa između vitamina D i smrtnosti od gripe i pneumonije, u trajanju od jedne godine

Stopa smrtnosti bila je vrlo mala u razdoblju kada je status vitamina D bio na vrhuncu.

To ih je navelo na razmišljanje da su sezonske varijacije pojave influence vezane za domaćina (čoveka), možda i više nego što utiču razlike u sojevima virusa iz godine u godinu. Čini se da je isti soj virusa prisutan u domaćinima tokom dužih razdoblja, tokom dve i više godina.

Međutim, manifestacija bolesti zavisi od slabljenja imunog sistema domaćina.

Stoga autori postavljaju hipotezu da je sezonska varijacija stope smrtnosti od gripe povezana sa sezonskim varijacijama statusa vitamina D.

Sunčanje za oporavak

Smatra se da je povećana učestalost prehlada i upale pluća tokom zime, između ostalog, povezana i sa smanjenim izlaganjem sunčevoj svetlosti. Posledično, smanjenim vrednostima aktivnog oblika vitamina D u krvi.

Manje vitamina D, više infektivnih bolesti

Naučna istraživanja ukazuju na povezanost niskih koncentracija vitamina D i učestalosti više infektivnih bolesti. Poglavito infekcija gornjeg respiratornog sistema te enteroviroza, ali i pneumonije, upale uha, denga groznice, hepatitisa B i C te HIV infekcije.

Temeljni mehanizam na kom se temelji antiinfektivni učinak je uticaj na ekspresiju katelicidina i beta – defenzina 2 u fagocitima i ćelija epitela. Vitamin D pokazuje učinkovitost posebno u slučaju virusa poput virusa influence i koronavirusa (koji poseduju lipidnu ovojnicu s izdancima na površini).

Unatoč jasnoj i dokumentovanoj povezanosti koncentracije vitamina D u krvi i pojavom respiratornih infekcija, još uvek nema dovoljno kvalitetnih istraživanja koja jednoglasno potvrđuju da suplementacija vitaminom D  pomaže u izlečenju virusnih respiratornih infekcija.

Koristi suplemenata

Najveći broj istraživanja sproveden je na deci i adolescentima, a mnoga od njih su pokazala korist suplementacije. Vitamin D kod imunokompromitovanih bolesnika može smanjiti potrebu za primenom antibiotika te se kod ovih bolesnika preporučuje praćenje i korekcija lošeg statusa vitamina D. Pozitivni učinci suplementacije uočeni su i kod suplementacije obolelih od Crohnove bolesti u svrhu prevencije respiratornih infekcija.

Studije jasno pokazuju da vitamin D nesumnljivo čini kariku u lancu kompleksnih faktora koji doprinose imunom sistemu.

Stoga je praćenje koncentracije vitamina D u krvi i održavanje optimalnog statusa strategija koja možda može doprineti odbrani od infekcija respiratornog sistema. Posebno kod starijih osoba i bolesnika s brojnim pridruženim bolestima.

Foto pixabay
Autor/Izvor kucnilekar
Komentari
Loading...