Da li vas brinu mladeži?

Većina mladeža (pigmentnih promena na koži) je sasvim bezopasna. Savremena medicina zastupa stav da se jedan na 100.000 pretvara u melanom, najtezi oblik raka koze.
Slicnost mladeza i melanoma postoji zbog pigmentacije (obojenosti) promene.

mladez

 

Da bi pacijent i lekar bili sigurni da su pigmentne promene na kozi potpuno bezopasne ili se neki od mladeza izmenio pa ga treba hirurski odstraniti, mora se uraditi dermatoskopija ili melanomoskopija.

Bel Medic u narednom periodu omogućava 25% popusta na melanomoskopiju!

Doc Dr Dejan Nikolić – hirurg-onkolog

Melanomoskopija je neinvazivna, bezbolna metoda koja klinički sumnjive kožne promene uveličava 30 puta, do nivoa od 0,4 milimetara ispod površine kože, gde se nalaze ležišta melanocita, pigmentnih ćelija odgovornih i za nastanak zloćudnih tumora kože (melanoma).

Melanomoskopija – digitalna epiluminiscentna mikroskopija – obavlja se aparatom Mole Max II. Matematičkom i grafičkom obradom dobijenih podataka, uz korišćenje kompjuterske baze podataka od 12.000 slučajeva tumora kože, sve posmatrane promene je moguće porediti u bilo kom vremenskom periodu, od nekoliko sati do nekoliko decenija. Paralelnim upoređjivanjem, posmatranjem načina preklapanja, i korišćenjem algoritama ABCDE i Menzies-ove metode, odredjuje se dobroćudnost ili malignost eventualnog tumora kože.

Melanomoskopija na taj način omogućava pravovremeno i uspešno lečenje, i istovremeno smanjuje procenat nepotrebnog hirurškog odstranjivanja dobroćudnih promena.

Korišćenjem melanomoskopije kod svakog pacijenta se vrši „ body mapping“ – kompjutersko obeležavanje svih postojećih nevusa ( mladeža) na telu pacijenta što omogućava njihovo kasnije lakše praćenje i otkrivanje njihovih i najmanjih promena.

Pregleda osnivač melanomoskopije u Srbiji:

Doc Dr Dejan Nikolić – hirurg-onkolog

Komentari
Loading...