Generic filters
Exact matches only

Ciroza je hronično, progredijentno, ireverzibilno oboljenje jetre

Ciroza je hronično, progredijentno, ireverzibilno oboljenje jetre karakterisano razvojem kolagenog , a kasnije i vezivnog tkiva, nodularnom regeneracijom i nekrozom hepatocita, što dovodi do značajnoh poremećaja osnovne retikularne strome i opšte arhitektonske strukture jetre. Posledica su izraženi poremećaji krvotoka u jetri, pojava portne hipertenzije, globalna insuficijencija jetre sa nastankom ascitesa i portnokavna encefalopatija.

ciroza

Etiologija:

Najčešće virusna infekcija (pretežno C i B virus, dosta D, a izuzetno A i E) i alkohol. Ostali uzroci su znatno ređi – autoimuni, procesi (hronični lupoidni hepatitis), lekovi i toksini (izonijazid, rafinpicin, hlorpromazid, metildopa, antidijabetici, verapamil, ugljentetrahlormetan), hronične dugotrajne bolesti žučnih vodova (prim. bilijarna ciroza, prim. sklerozantni holangitis; sekundarna – holedoholitijaza strukture), paraziti (šistozomijaza), kongestivni sindrom (Bud-Chiarib VOB, insuf. desnog srca, opstrukcija donje vene kave), genetski poremećaji metabolizma (hemohromatoza, Wilson-ova bolest, glikogenoze galaktozemija, netolerancija fruktoze, alfa-antitripsin deficit, tirozinemija, abetalipoproteinemija, porfirija. Postoji i »kriptogena ciroza«, nepoznatog uzroka.

Klinička slika:

Početni simptomi su nejasni i nekarakteristični – dispepsija, anoreksija, mršavljenje, subikterus, umor, da bi se kasnije ispoljili jasniji znaci insuficijencije jetre – promene na koži i sluznicama (videti pod: »Insuficijencija jetre«) i komplikacija (PKE, ascites, portna hipertenzija). Pipa se obično smanjena i tvrda jetra, eventualno splenomegalija. Postoje i tzv. neme ciroze, gde se simptomi insuf. jetre odjednom pojave. »Aktivne« ciroze su one gde se naglo i izraženo ispolje klinički i laboratorijski parametri ciroze najčešće zbog velikog unosa alkohola ili reinfekcije virusima ili prisustvom neke teže hronične bolesti. Ako je alkoholna ciroza u pitanju, obratiti pažnju i na oštećenje drugih organa – srce i krvni sudovi, pankreatitis, oštećenja moždane funkcije, ulkus želuca i duodenuma, ezofagogastritis.

ciroza1

Laboratorija:

Porast gamaglobulina i pad albumina u elektroforezi su karakteristični, kao i skok transaminaza i bilirubina. Ostali lab. pokazatelji nekroze hepatocita su takode pozitivni, gama GT visoka, naročito u alkoholnoj cirozi. Faktori koagulacije (II, V, VII) su parametri stepena insuf. jetre. CirkuIišuća autoimuna antitela, Cu, virusni markeri (Ag i At), ceruloplazmin, alfa-1-antitripsin i prokolagen peptid (indikator razvoja veziva) pomažu u dijagnozi, pogotovo kada ciroza nije jasna, niti je uzrok poznat. Biopsija je neophodna za tačnu dijagnozu (izuzev u dekompenzovanom stadijumu), potvrđuje stepen fibroze i otkriva aktivnost.

Klinički se razlikuje da li je kompenzovani stadijum ili je tzv. dekompenzovana ciroza (ascites, znaci insuf. jetre)? Da li su prisutne komplikacije (portna hipertenzija, hepatorenalni sy., portnokavna encefalopatija, ascites, insuficijencija jetre)? Da li je aktivna ili neaktivna, koji je uzrok (alkohol, virusi)?

Prognoza:

Nepovoljna ako su prisutni znaci aktiviteta, ako uzrok nije odstranjen (alkoholizam, aktivna replikacija virusa), važno je opšte stanje bolesnika. Povećan rizik od ca. jetre.

Terapija:

Nema specifične, osim u posebnim oblicima ciroza (Wilson, hemohromatoza). Higijensko – dijetetski režim, kalorična i raznovrsna ishrana sa vitaminima. Infuzije aminokiselina, fruktoze i vitamina u težim slučajevima. Umeren fizički napor, smanjiti unos lekova, komplikacije lečiti uobičajeno, interferon u virusnim kompenzovanim cirozama. Pokušaji sa tzv. inhibitorima razvoja veziva (Metalkaptaze i dr.) uglavnom neuspešni.

Srodni članci:

Lekar,info

Komentari
Loading...