BMI – Indeks telesne mase 

  • Metričke jedinice
  • US Jedinice
Please enter a valid information

Pol

BMI = 21.6 kg/m

Zdrav

  • Zdrav BMI opseg: 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2
  • Idealna težina za visinu: 63.2 kgs - 85.5 kgs
  • Ponderalni indeks: 12.1 kg/m3

Indeks telesne mase ili na engleskom Body Mass Index (BMI) je metoda računanja uhranjenosti. BMI se izračunava vrlo jednostavno, a temelji se na odnosu telesne težine i visine osobe.

Što je indeks više izvan okvira normalnih vrednosti, to je veći rizik od obolevanja od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska.

Formula za izračunavanje indeksa telesne mase izgleda ovako:

Težina (kg) : Visina² (m) = BMI

Broj kilograma delite sa visinom u metrima na kvadrat.

Primer za osobu koja ima 58kg i visoka je 1,65m:

58 : (1,65 x 1,65) = 58 : 2,72 = 21,32

Kada izračunate svoj indeks telesne mase, pogledajte tabele koja će vam reći stepen uhranjenosti: