Generic filters
Exact matches only

Biomarkeri Alchajmerove bolesti

Biomarkeri Alchajmerove bolesti pretstavljaju važan faktor u identifikaciji prodromalnih stadijuma bolesti, odredjivanju stepena patoloških zbivanja i evaluaciji uticaja lekova koji se daju tokom bolesti.

alchajmer

Degenerativne promene u mozgu se mogu pratiti ispitivanjem cerebro-spinalnetečnosti. Odredjuju se nivoi beta amiloida i beta amiloidnih oligomera a posebno prisustvo dimera koji se pojavljuju u pacijenata sa Alchajmerovom bolešću a nema ih u starijoj zdravoj populaciji . Metabolizam holesterola i lipida u mozgu je takodje izmenjen. Najveći problem, kada su biomarkeri u pitanju, jestepronalaženje i izbor prave kombinacije biomarkera, karakterističnih za Alchajmerovu bolest.

Pored biomarkera za dokazivanje Alchajmerove bolesti važna su i genetska ispitivanja kao i neuroimidzing .Prate se promene hipokampusa i koriste se kombinovana PET,CT i NMR snimanja. Trodimenzionalni prikaz moždane supstance (3-D vizuelizacija) postaje zlatni standard budućnosti praćenja promena zapreminehipokampusa ( i njegovog merenja) tokom Alchajmerove bolesti.

Teškoće koje se javljaju u istraživanju degenerativnih neuroloških bolesti,uopšte,odnose se na finansijske mogucnosti zdravstvene sluzbe jer jecena ovih naučnih ispitivanja visoka. Istovremeno, neophodno je da se ispita veliki brojstarijih pojedinaca jer je vazno utvrditi koji znaci govore za bolest a koji od njih pripadaju normalnom procesu starenja.

Komentari
Loading...