Benigna hiperplazija prostate (BPH)

Prostata je žlezda koja se nalazi samo kod muškaraca. Nalazi se direktno ispod mokraćne bešike (u kojoj se skuplja urin).

Ova žlezda okružuje mokraćni kanal (uretra) koji sprovodi urin iz mokraćne bešike u spoljašnju sredinu kroz penis. Glavna uloga prostate je da stvara sekret, jednu od glavnih komponenti sperme koja se izbacuje u ejakulaciji. Prostata je veličine kestena kod zdravog muškarca.

 

Šta je benigna hiperplazija prostate?
Stariji muškaracBenigna hiperplazija prostate (BPH) je učestalo oboljenje kod starijih muškaraca. Rizična grupa su odrasli muškarci iznad 45 godina života kod kojih se javljaju simptomi donjeg urinarnog trakta (LUTS). Učestalost BPH raste sa godinama, dostižući maksimum u osmoj deceniji života.1

BPH se javlja kada se povećava broj ćelija prostate, što dovodi do uvećanja žlezde. Umereno uvećana prostata je otprilike veličine šljive, ali u vrlo ozbiljnim slučajevima može dostići veličinu grejpfruta. Uvećanje veličine prostate izaziva pritisak na deo uretre koji okružuje, što dovodi do urinarnih simptoma.

BPH nije direktan uzrok nastanka raka prostate, ali može biti uzrok komplikacija ukoliko se ne leči na odgovarajući način.

 

Adaptirano prema Kirby RS et al. Benign Prostatic Hyperplasia. Health Press, Oxford, 1999

Uzrok nastanka BPH
Uvećanje prostate se javlja zbog dejstva muškog polnog hormona dihidrotestosterona (DHT).2

Testosteron se metaboliše u mnogo potentniji androgen DHT, uz pomoć dva podtipa enzima 5-alfa reduktaze (5AR), podtip I (5AR1) i podtip II (5AR2).3

DHT je primarni androgen, odgovoran za rast i razvoj prostate.3

 

Patofiziologija nastanka BPH

Da li bolujem od BPH?

Ukoliko imate jedan ili više navedenih simptoma, može značiti da imate BPH.

 • Imate potrebu za čestim mokrenjem, nekad bez ikakvog upozorenja
 • Budite se noću da mokrite
 • Imate teškoće u početku mokrenja
 • Imate slab ili isprekidan mlaz urina
 • Niste u stanju da u potpunosti zaustavite tok urina kad želite
 • Imate osećaj da Vam mokraćna bešika nije ispražnjena i nakon što ste bili u toaletu
 • Imate curenje i kapanje urina

Navedeni simptomi mogu biti neugodni i uporni, te mogu uticati na Vaš lični i društveni život i rad, stoga je važno da razgovarate sa lekarom ukoliko primetite bilo koji od navedenih simptoma.

Dijagnoza BPH?
Prilikom posete, lekar će Vam postaviti pitanja o Vašem opštem zdravstvenom stanju i simptomima.

Rezultat od 0 – 7 ukazuje na blage simptome, 8 – 19 na umerene simptome, a 20 – 35 pokazuje teške simptome. Poslednje pitanje o kvalitetu života daje Vam predstavu o tome koliko Vas simptomi ometaju.
Molimo Vas da kontaktirate svog lekara za više informacija o upitniku i o tome kako da tumačite svoj rezultat.

Digitorektalni pregled prostate
Pregled kod Vašeg lekara može uključiti i digitorektalni pregled prostate (DRE).
Tokom ovog ispitivanja, lekar preko rektuma pregleda prostatu.
Navedeni postupak nije bolan, iako može biti pomalo neugodan.
Mnogi muškarci smatraju da je postupak izvođenja DRE neprijatan – važno je zapamtiti da je to jednostavan postupak koji se redovno obavlja.

 

Možete imati i još neke dodatne preglede kao što su:

Merenje nivoa prostata specifičnog antigena (PSA) – jednostavno ispitivanje kojim se u krvi meri količina PSA, enzima koji se normalno proizvodi u prostati. Visok nivo PSA može ukazati na BPH ili druga stanja kao što je rak prostate.
Merenje protoka urina (urofloumetrija) – lekar može da Vam traži da mokrite u specijalan uređaj koji meri jačinu i količinu protoka urina.

Da li je BPH ozbiljno stanje?

 • BPH je benigno oboljenje i nije rak prostate. Kako BPH napreduje, možete primetiti da se simptomi pogoršavaju.
 • Neki pacijenti mogu imati teške komplikacije kao što je akutna urinarna retencija (AUR) – akutno zadržavanje urina.
 • To je pojava iznenadne nemogućnosti mokrenja. Urin se nakuplja, što je vrlo neugodno, jer se mokraćna bešika rasteže.
 • Pojedinim pacijentima će možda biti potrebna operacija zbog BPH. Pored toga, BPH može povremeno da izazove neke druge komplikacije, kao što su urinarne infekcije, kamenje u mokraćnoj bešici ili oštećenje mokraćne bešike ili bubrega.

Lečenje

 • Postoji različit izbor dostupnih terapija za lečenje BPH o kojima će lekar sa Vama razgovarati nakon razmatranja Vaše anamneze i fizikalnog pregleda.
 • Izbor terapije će zavisiti od težine Vaših simptoma, od toga koliko utiču na Vaš svakodnevni život, kao i od ostalih okolnosti (na primer, da li bolujete od još nekih bolesti ili imate komplikacije u vezi sa BPH).
 • Doktor će sa Vama razgovarati o prednostima i nedostacima pojedinih terapija.

 

Mogući izbori lečenja BPH

Pažljivo praćenje i promena načina života
U ovom slučaju Vam se ne primenjuje nikakva terapija, već ste pod nadzorom Vašeg lekara. Navedena opcija može najviše odgovarati muškarcima sa blagim simptomima BPH, koji izazivaju neznatne smetnje. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršavaju, bilo bi dobro da se ponovo obratite lekaru, jer je možda potrebno da Vam uključi terapiju. Dobićete i savet o jednostavnim promenama načina života koje Vam mogu pomoći da poboljšate simptome.

 • Izbegavajte alkoholna pića ili pića koja sadrže kofein.
 • Izbegavajte konzumiranje pića kasno uveče.
 • Povećajte količinu voća i vlaknastih materija u ishrani.
 • Predvidite vreme kada će Vam hitna potreba za mokrenjem biti problematična i smanjite unos tečnosti 2 – 3 sata ranije.
 • Nakon što ste mokrili, vratite se opet nakon nekoliko minuta i pokušajte da izmokrite još malo urina, kako biste u potpunosti ispraznili mokraćnu bešiku.
 • Pokušajte da “istrenirate” bešiku tako što ćete se uzdržavati što duže pre nego što počnete da mokrite.

Terapija lekovima
Postoje tri različite vrste terapije lekovima koje Vam mogu biti preporučene od strane Vašeg lekara:

 • Alfa blokatori se koriste za lečenje simptoma BPH i poboljšanje kvaliteta Vašeg života

Inhibitori 5 –alfa reduktaze (5ARI)

Za rast prostate najvažniju ulogu ima dihidrotestosteron (DHT) koji se stvara uz pomoć dva izoenzima 5-alfa reduktaze tipa I i tipa II. Velika koncentracija DHT-a dovodi do uvećanja prostate, a glavni cilj lečenja je sprečiti stvaranje DHT-a.3
Dutasterid je predstavnik nove generacije 5ARI. On inhibira oba izoenzima 5AR, tip I i II, dok finasterid, predstavnik stare generacije 5ARI, postiže inhibiciju samo tipa II.2
Terapija se sprovodi najmanje 6 meseci i koristi se kod umerenih do teških simptoma BPH.3 5ARI dovode do smanjenja volumena prostate i vrše prevenciju progresije BPH. Poboljšavaju mokrenje tokom nekoliko meseci, naročito kod bolesnika sa znatno uvećanom prostatom.4,5
Inhibitori 5–alfa reduktaze svoje efekte ostvaruju ublažavanjem simptoma BPH, poboljšanjem kvaliteta Vašeg života i dodatno smanjuju verovatnoću nastanka komplikacija, kao što su akutna urinarna retencija i potreba za hirurškom intervencijom.

 • Kombinovana terapija 5ARI i alfa blokatora je znatno efikasnija od upotrebe pojedinačnih lekova.6
 • Iako se trenutno ne preporučuju u smernicama za lečenje koje je izdala Evropska urološka asocijacija, biljni lekovi se u nekim zemljama koriste za olakšavanje simptoma BPH.

Operacija

Navedena opcija može biti pogodna kod muškaraca kod kojih se simptomi pogoršavaju uprkos terapiji lekovima ili kod kojih su se javile komplikacije. Lekar će Vam preporučiti hiruršku opciju koja najbolje odgovara Vašim potrebama.
Kod većine operacija zbog BHP potrebna je lokalna anestezija, nakon čega se ostaje u bolnici. Najčešći postupak je transuretralna resekcija prostate (TURP) – u uretru se postavlja tanka cevčica i mali delovi uvećane prostate se odstrane električnim uređajem. Drugi postupak je otvorena prostaktetomija u toku koje se prostata odstranjuje kroz rez u donjem delu stomaka. Za specifične slučajeve alternativno se koriste raspoložive terapije koje su minimalno invazivne, kao i druge koje se trenutno ispituju.

Rečnik važnih termina:

5-alfa reduktaza (5AR), tip I (5 AR1) i II (5 AR2)
Enzim koji pomaže da se muški hormon testosteron pretvara u dihidrotestosteron (DHT). DHT je glavni uzrok uvećanja prostate.

Alfa blokatori
Lekovi koji smanjuju simptome uvećane prostate. Navedeni lekovi ne smanjuju volumen prostate i ne dovode do smanjene potrebe za operacijom. Deluju na taj način što vrše relaksaciju mišićnog tkiva bešike. Na taj način se postiže bolji protok urina.

Akutna urinarna retencija (AUR)
Potpuna blokada protoka urina uzrokovana izrazitim uvećanjem prostate. AUR je medicinsko stanje koje zahteva hitnu intervenciju.

Benigna hiperplazija prostate (BPH)
Mediciski termin za uvećanu prostatu.

Dihidrotestosteron (DHT)
Muški hormon koji je ključan za nastanak uvećane prostate. Stvara se iz testosterona uz pomoć enzima 5-alfa reduktaze tipa I i II (5AR I i II).

Inhibitori 5-alfa reduktaze (5ARI)
Lekovi koji inhibiraju enzim 5-alfa reduktazu. Navedeni lekovi smanjuju volumen prostate i dovode do smanjene učestalosti nastanka akutne urinarne retencije (AUR) i potrebe za operacijom zbog BPH.

Prostata
Muška žlezda koja proizvodi tečnost potrebnu za pravilan sastav sperme (semena tečnost).

Prostatitis
Infekcija prostate

Prostata specifični antigen (PSA)
Protein koji se stvara u prostatičnoj žlezdi.

Prostata specifični antigen (PSA) test
Test pomoću kog se određuje količina PSA u krvi. Nivo PSA raste usled bilo kakvih patofizioloških promena u prostati. Navedeni test može pomoći prilikom detekcije prostatitisa, uvećane prostate i karcinoma prostate. Muškarci sa povišenim vrednostima PSA preko 1,4 ng/mL imaju izraženije simptome uzrokovane uvećanom prostatom.

Uretra
Kanal koji prenosi urin i semenu tečnost.

Literatura:
1. Verhamme KMC et al. Eur Urol 2002;42:323–28
2. Andriole G, Buchovsky N, Chung LWK et al. Dyhidrotestosterone and the prostate: the scientific rationale for 5-alpha reductase inhibitors in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol 2004; 172: 1399-1403
3. Avodart® Sažetak karakteristika leka
4. Roehrborn, C. G., Boyle, P., Nickel, J. C., Hoefner, K., Andriole, G. and the ARIA3001 ARIA3002 and ARIA3003 Study Investigators:
Efficacy and safety of dual inhibitor of 5-alphareductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology, 60: 434, 2002
5. McConnell, J. D., Bruskewitz, R., Walsh, P., Andriole, G., Lieber, M., Holtgrewe, H. L. et al: The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med,338: 557, 1998

 

glaxosmithkline.rs

Foto Pixabay
Komentari
Loading...