Novo razdoblje-nova znanja

Na svakih otprilike oko 2600 godina, smenjuju se razdoblja astroloških znaka. Trenutno smo na prelazu iz doba Riba u doba Vodolije. Svako razdoblje sa sobom nosi odredjene karakteristike. Proteklih godina u razdoblju Riba, ljudi su…

Dok budan sanjam

Spavanje je jedna od pet modifikacija uma, pet načina delovanja uma. Dok spavamo, prolazimo kroz dve faze. Faza sanjanja i faza dubokog spavanja, kada ne sanjamo. Ove faze se mogu prepoznati po pomeranju očnih kapaka. Dok sanjamo, mi se…

Matsyasana – položaj ribe

Uvod u asane Reč asana znači položaj i dolazi iz sanskrtskog korena "as" što znači biti, sedeti, biti utvrđen u određenom položaju. Veliki učitelj yoge Patanđali proširuje tu definiciju tako da joga položaju pridaje dva kvaliteta:…

Zašto vežbati jogu?

Joga predstavlja jedan od šest filozofskih sistema (daršana) koja se bazira na metodama umne, afektivne, telesne I energetske kontrole. Ovim postignućima čovek se oslobađa od neznanja, strasti i usmerava se ka oslobođenju Joga asane…