Aura

0

Aura je energetsko polje koje postoji oko svih životnih formi. Svuda oko nas se nalazi energija u najrazličitijim oblicima.

Ona se nalazi u svim živim bićima, kao i neživim, u vazduhu, jednom rečju, svuda. Važno je istaći da je energija neuništiva. Ona samo prelazi iz jednog oblika u drugi. Tako dakle, možemo zaključiti da sve biljke i životinje, kao i predmeti oko nas imaju neko svoje energetsko polje. Ta energetska polja možemo razmatrati pojedinačno, a isto tako i kao jedno sveukupno univerzalno energetsko polje.

au

Boje i obrasci unutar tog energetskog polja čine neku vrstu otiska ljudske duše, skicu ličnog potencijala. Ono odražava vašu životnu snagu i zdravlje, raspoloženje, osećanja, misli i probleme koji vas muče. Vaša aura se prepliće sa energetskim poljima drugih ljudi ili prostora i mesta u kojima boravite, stupa u kontakt sa njima, prožima ih i razmenjuje informacije. Tako vi osetite da vam je neko koga prvi put vidite drag i simpatičan ili doživite grčenje stomaka i suvo grlo bez jasnih i realnih razloga. Elektromagnetska svojstva aure uzrokuju stalno zračenje energije u okolinu i upijanje energije iz okoline. Tokom dana nakupljamo mnogo energetskih otpadaka, pa se možemo osećati iscrpljeno sa lošim mislima i emocijama.

To su energije koje smo pokupili u odnosu s drugim ljudima. Ljudi oslabljene aure pate od osećaja promašenosti i raznih bolesti, lako se umaraju i brzo menjaju raspoloženja.U takvim slučajevima mnogo mogu pomoći energetske meditacije i tretmani osnaživanja i čišćenja aure, boravak u prirodi i kristaloterapija. Ljudi koji pate od čestih glavobolja mogu iskoristiti odlazak u prirodu i pronaći drvo vrbe i češće sedeti ispod njega, budući da drvo vrbe ima svojstvo otklanjanja glavobolje. Time će uravnotežiti i pročistiti auru i glavobolje će s vremenom prestati. Energetskim meditacijama isceljuju se negativni osećaji u auričkom polju, jača se samopoštovanje i disciplina, što takođe rezultira biološkim ozdravljenjem. Na energetskim meditacijama se radi s energijama mira, zadovoljstva, sreće, uspeha i energijama zdravlja i regeneracije organa fizičkog tela.

Većina normalno zdravih ljudi ima auru podjednako debelu oko celog tela. Ako je osoba bolesna, na tom delu tela aura je znatno tanja u zavisnosti od težine bolesti koju osoba ima. Tokom života menjamo boju svoje aure. Osobe koje su se prosvetlile imaju belu boju aure te su zato svi sveti ljudi naslikani sa belom, srebrnom ili zlatnom aurom oko glave ili sveukupne figure.

Aura obuhvata sedam glavnih energetskih centara (čakri), koje se odražavaju na naš fizički i mentalni status. Svaka čakra ima odgovarajuću emociju i boju sa kojom je povezana. Neki ljudi imaju posebnu sposobnost da vide i osete auru i interpretiraju čovekovo mentalno i psihičko stanje, dok se drugi oslanjaju na metod Kirlian fotografije koja prenosi sliku energije na filmsku traku. Auru mogu da oštete: zagađenost, povrede ili traume, bolesti i stres.

U Engleskoj, isceljivač Harry Oldfield je proveo preko 20 godina istražujući auru i razvijajući metod elektro-kristalne terapije koristeći kinetičku energiju, vibracije i kristale da bi se borio protiv bolesti. U svemu tome postigao je izvanredan uspeh, čak i sa izvesnim vrstama raka. “Ljudska aura je kao neki “šablon” na kome su vezani naši fizički molekuli”, objašnjava Oldfield. “Kada energetsko polje nije u ravnoteži, ćelije će pratiti taj tok, i obrnuto.”

Verovatno je većina čula za efekat lista u Kirlijanovoj fotografiji. Naime u specifičnim uslovima dobijamo sliku lista kao na narednoj slici tj. vidi se njegova aura kako svetluca i ima isti oblik kao sam list.

Do iznenađenja dolazi kada odsečemo polovinu lista. Na slici ćemo opet videti ceo list, kao da mu ništa ne nedostaje. Objašnjenje je u sledećem: fizički deo lista je odstranjen, ali njegovo energetsko polje se nije promenilo već i dalje zauzima oblik koji bi inače trebalo da ima. Ovo je samo jedna od manifestacija univerzalnog energetskog polja.

Osim obojene svetlosti, aura poseduje veličinu, oblik, gustinu i zvuk. Najvažniji aspekt aure je njena boja. Što je boja jasnija to je energija koju osoba emituje pozitivnija. Zamagljene ili blede boje u auri imaju negativno značenje. Isprekidana aura ili velike tamne mrlje mogu značiti fizičke bolesti u tom delu tela. Aura najbliža telu veže se za čovekovo fizičko telo; sledeća aura veže se za mentalno ili duhovno telo.

Znati šta svaka individualna boja predstavlja je deo “čitanja” aure. Prvi izazov je, ona se “vidi”! Sledeći korak je upoznavanje sa oblicima, pravcima i njihovim značenjem. Na primer, bes se vidi kao crvene iskre u auri, a zamagljene fleke oko glave mogu da znače brige i glavobolju. Vi takođe možete naučiti da čitate auru: uz pomoć izvesnih vežbi kao što je sedenje ispred ogledala u maglovito osvetljenom prostoru i oslobađanje “bludnog” pogleda.

Crvena aura
Pozitivna: energija, strast, aktivnost, entuzijazam, hrabrost
Negativna: bes, emotivnost, nedostatak energije

Narandžasta aura
Pozitivna: poverenje, toplina, optimizam, sažaljenje, nezavisnost
Negativna: tuga, neodlučnost, nesigurnost, usamljenost

Žuta aura
Pozitivna: otvorenost, artikuliranost, kreativnost, entuzijazam, znanje, um
Negativna: stres, briga, tajnost, nervoza, nepoštenje, manipulativnost

Zelena aura
Pozitivna: isceljenje, ravnoteža, lojalnost, strpljivost
Negativna: ljubomora, osetljivost, emotivna zavisnost

Plava aura
Pozitivna: donositelj mira, propovedni, duhovnost i psihička svesnost
Negativna: lenjost, brige o malim stvarima

Ljubičasta aura
Pozitivna: miroljubivost, bezuslovno davanje ljubavi, harmonija
Negativna: hod po ivici, bez osećaja pravde, osetljivost

 

 

Komentari
Loading...