Antifosfolipidni sindrom (AFS)-Hjuzov sindrom

Antifosfolipidni sindrom je autoimuna bolest koja se javlja samostalno ili kao udružena sa Lupus eritematodesom, reumatoidnim artritisom, dijabetesom…Uzrok sindroma je multifaktorijalan: imunološki,genetski i uticaj spoljne sredine.

IMG_00411_med
Velike multicentrične studije su dokazale neospornu ulogu AFS-a u najmanje 1 od 5 svih cerebro-vaskularnih insulta kod mladih osoba,kod 1 od 5 svih dubokih venskih tromboza , kao i kod 1od 5 svih izgubljenih trudnoća.

AFS se karakteriše pojavom antifosfolipidnih antitela (aFL) koja napadaju sopstvene fosfolipide.Primarno je opisan kao trijas simptoma:

1. Venska ili arterijska tromboza različitih lokalizacija

2.Patologija trudnoća u smislu ponovljenih spontanih pobačaja ili uginuća ploda

3. Trombocitopenija.

Markeri za težinu kliničke slike AFS-a su antifosfolipidna antitela(aFL). Ukoliko ih nema nema ni dijagnoze AFS.

AFS najčešće počinje spontanim pobačajima ili trombozama čiji je uzrok hiperkoagulacija. Uvodjenje antikoagulantne i antiagregacione terapije znatno je poboljšalo prognozu AFS-a ali upravo terapijski problemi i dalje ostavljaju ovaj sindrom u fokusu istrživača više medicinskih grana.Diskutuje se o primeni imunoglobulina ,kortikosteroida,rituksimaba i u poslednje vreme statina. Još uvek je kontroverzno pitanje lečenje asimptomatskih bolesnika sa nalazom antifosfolipidnih antitela i seronegativnih formi AFS-a.

U patološkim trudnoćama promene nastaju u placenti gde aFL dovode do tromboza i skleroziranja krvnih sudova.AFS je kod neplodnosti ušao na obaveznu listu ispitivanja mogućih uzroka.To je značajno jer kod nekih bolesnica samo jedna preventivna doza Aspirina dnevno ima terapijski efekat.

Neurološka patologija je vrlo šarolika i pored tromboze moždanih arterija na AFS treba misliti kod mladjih osoba koje se žale na uporne glavobolje, simptome slične multiploj sklerozi, epinapade ili poremećaj ponašanja.

Infarkt miokarda ili plućna tromboza, naročito kod mladjih osoba,trombocitopenija, vaskulopatija,migrena , ishemijska bolest srca, ishemijska nekroza kostiju,epilepsija i jos niz bolesti treba da pobude sumnju na AFS.

Na AFS može da posumnja : neurolog, ginekolog ,reumatolog ili neki drugi lekar u čijem je domenu simptomatologija koja se javi.

Mr sci Ninosalva Mihajlović-spec. neurologije, www.neuropsihomedika .com

Komentari
Loading...