Anti VEGF -Injekcije koje spašavaju vid

Najčešće se radi o senilnoj makularnoj degeneraciji. Promene mogu biti blage (suva forma) – gde je dovoljno uzimanje specijalnih vitamina za oči koje usporavaju razvoj bolesti, a mogu biti i nagle s puno bržim i težim tokom bolesti gde najčešće dolazi do krvarenja u žutu pegu (vlažna forma).

okko

Šta pacijent primećuje?

Na samom početku može primetiti blago pogoršanje ili iskrivljenje slike koju gleda, promenu u veličini slike i sl. Kako bolest napreduje, vidna oštrina brzo pada, slika postaje mutnija, centar gotovo potpuno u magli. Gledanje televizije i čitanje novina postaju nemogući, a kretanje je moguće samo u dobro poznatom okruženju.

Veliki napredak u lečenju vlažne forme senilne makularne degeneracije dolazi u obliku injekcija koje se daju u oko. Lek u injekciji (anti VEGF) služi za zaustavljanje rasta novih krvnih žilica iz žilnice i omogućava oporavak ili stabilizaciju vidne oštrine.

Primenom injekcija ponekad samo zaustavljamo napredak bolesti i sprečavamo njeno pogoršanje i dalje razaranje žute pjege. Injekcije je potrebno davati što ranije nakon početka simptoma da se spreči razvoj ožiljka na području žute pjege.

Bolesti žute pjege koje se ne leče najčešće završavaju s manje od 10 posto vida koje pacijente onemogućuju u gotovo svim životnim aktivnostima. Dakle, izuzetno je bitno što ranije krenuti s lečenjem i na taj način sprečiti stvaranje ožiljka i razaranje žute pjege, a samim tim i sačuvati vid.

Makularna degeneracija ne mora biti teret starije životne dobi, ukoliko poštujete režim kontrola kod oftalmologa uz primenu adekvatnog lečenja najčešće anti VEGF injekcijama u oko.

Komentari
Loading...