Anksiozni poremećaji

Anksioznost

1111

Anksiozni poremećaj se definiše kao izraženi osećaj straha i teskobe. Strah je emocionalni i fiziološki odgovor na osećaj opasnosti iz okoline, a teskoba je neugodno emocionalno stanje koje je često udruženo sa fiziološkim promenama i ponašanjem sličnim kao u slučaju straha. Anksiozni poremećaji su najčešći psihijatrijski poremećaji i često ostaju neprepoznati, pa stoga i nelečeni. Uzroci anksioznosti su nedovoljno poznati, pošto uključuju  fiziološke i psihološke faktore.

Osećaj anksioznosti može se javiti iznenada ili postepeno, a trajanje je takođe varijabilno, od vrlo kratkog do nekoliko godina, što je često povezano s anksioznim poremećajem. Po intenzitetu teskoba može imati oblik jedva primetne nesigurnosti pa sve do prave panike. Ako se razvije potpuni anksiozni poremećaj, poremećaj može bolesnika dovest i u depresiju, pa su istovremeno prisutni elementi oba poremećaja. Moguće je i da dugotrajna depresija rezultira razvijanjei anksioznog poremećaja. Iz navedenih razloga teško je odrediti kada je anksioznost toliko teška da prerasta u poremećaj s toga je potrebno lečiti je. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike s karakterističnim simptomima i znacima, te na temelju pozitivne porodične anamneze.

 

Panični poremećaj

2222

Napadi panike su danas česta pojava. Većina ljudi se oporavi bez lečenja, dok manji broj ljudi razvije panični poremećaj. Napad panike se od paničnog poremećaja razlikuje po tome što su napadi panike spontani i neočekivani, barem u početku, dok je za panični poremećaj karakteristično da pacijenti predosećaju i brinu  zbog sledećeg napada.

Simptomi panike mogu biti: uplašenost, drhtavica, znojenje, mučnina, bol u stomaku, ubrzan rad srca, bol ili osećaj pritiska u grudnom košu, davljenje, vrtoglavica ili nesanica, strah od smrti ili gubitka kontrole. Napad panike definiše se kao iznenadni početak najmanje 4 od navedenih simptoma, koji moraju kulminirati unutar 10 minuta, a obično se povuku unutar nekoliko minuta, tako da lekar zapravo najčešće vidi pacijenta gotovo bez simptoma.

U lečenju je važna psihoterapija: individualna, grupna ili porodična, te farmakoterapija. Lekovi mogu sprečiti ili smanjiti napade, a koriste se antidepresivi i benzodiazepini. Uzimanje lekova može biti dugotrajno jer se napadi često vraćaju kada se prestane sa terapijom.

PTSP

3333

Posttraumatski stresni poremećaj je poremećaj u kojem se stalno ponavlja proživljavanje doživljene traume, što je rezultat osećaja užasavajućeg straha i bespomoćnosti, pa se izbegavaju sve situacije koje bi mogle izazvati prisećanje na doživljenu traumu. Trauma se naknadno ponovo proživljava kroz noćne more ili pojavljivanjem tih scena. PTSP postaje hroničan ako je prisutan duže od 3 meseca.

Lečenje se sastoji od psihosocijalne terapije i farmakoterapije.

Opsesivno-kompulzivni sindrom

4444

Opsesivno-kompulzivni sindrom je poremećaj u kojem se stalno nameću i ponavljaju iste neželjene misli, ideje, slike, nagoni, koje su odbojne ili užasne (opsesije), a uzrokuju potrebu da se stalno radi nešto što će umanjiti nelagodu uzrokovanu tom istom opsesijom (kompulzije). Ovaj poremećaj javlja se jednako kod muškaraca i žena.

Karakteristično je da pacijenti osećaju pritisak da stalno ponavljaju određene rituale kojima se ”brane” od opsesije i nelagode koju ona izaziva (npr. stalno pranje ruku zbog opsesije prljavštinom, zagađenošću). Kod pacijenata s opsesivno-kompulzivnim poremećajem sačuvan je osećaj za realnost, tako da su oni svesni da je njihovo ponašanje preterano, a to je glavna razlika od bolesnika s psihozom koji gube osećaj za realnošću.

U lečenju se primenjuje tzv. ekspozicijska terapija kada se bolesnik izlaže situacijama koje ga navode na ponavljanje rituala, a nakon toga se izvođenje rituala odlaže. Time se privikava na osećaj teskobe koji se javlja usled izlaganja, a osećaj tako postupno slabi. Poboljšanje traje godinama, a bolesnici ovu metodu nastavljaju sami primenjivati i nakon završetka lečenja. Terapija može biti potpomognuta i primenom odgovarajućih lekova prema uputama lekara.

 

 

Komentari
Loading...