Anagen effuvium

Anagen effuvium je gubitak dlaka zbog:hemoterapije, radioterapije, penfigus vulgaris, trauma, endokrina oboljenja, raznim hemikalijama.

koosa

Anagen effuvium je progresivni gubitak dlaka primenom Cikofosfamida, Nitrozureje nakon primene hemoterapije počinje od 7-14 dana.Gubitak dlaka je reverzibilan.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu dermatološkog pregleda, laboratorijske analize, trihograma i mikroskopskog pregleda dlaka.

Lečenje:

Alopecija koja nastaje usled spoljašnjih faktora kao hemoterapija skrati period gubitka dlaka.Nakon završetka terapije ili uklanjanjem spoljnog faktora dlaka ponovo izraste.

[dfads params=’groups=455&limit=1&orderby=random’]
Komentari
Loading...