Amenoreja-Simptomi

Amenoreja je definisana kao izostanak menstruacije tokom najmanje šest meseci.

hg 1

Primama amenoreja je odsustvo menarhe, a sekundama amenoreja je odsustvo spontanog krvarenja duže od šest meseci kod žene koja je prethodno imala menstruaciju. Fiziološka amenoreja je odsustvo menstruacije pre puberteta, tokom trudnoće i laktacije i nakon menopauze.

Amenoreja je relativno česta pojava i prisutna je u oko 3% žena koje su reproduktivno sposobne, ne računajući period trudnoće. Kod neplodnih žena učestalost amenoreje je 10 do 20%.

Oko 65-75% žena sa amenorejem pati od hipoestrogenemije, bilo da se radi o poremećaju na nivou hipofize ili hipotalamusa ili o neosetljivosti ovarijuma na gonadotropine. Manji broj žena (njih oko 28-35%) inia tzv, normogonadotropnu anovulalomu amenoreju (tipično PCOS sindrompolicističnih ovarijuma).

Nelečena amenoreja je udružena sa značajnim dugoročnim morbiditetom. Hipoestrogenemijska amenoreja predstavlja rizik za osteoporozu i prevremenu ishemičnubolest srca. Komplikacija koja prati amenoreju udruženu sa PCOS je hiperplazija i karcinom endometrijuma, usled odsustva ciklične sekrecije progesterona i regularnog odlubljivanja endometrijuma. Žene sa PCOS često kasnije u životu imaju hipertenziju, dijabetes i hiperlipidemiju.

Lečenje amenoreje usmereno je pre svega, na korekciju osnovnog poremećaja (Mperprolaktinemije, gubitka telesne težine), potom na nadoknadu estrogena (u svim stanjima hipoestrogenemije), i ukoliko je neposredni cilj postizanje plodnosti, na indukciju ovulacije.

Nadoknada estrogena je neophodna radi sprečavanja dugoročnih komplikacija hipoestrogenemije: osteoporoze i kardiovaskulamih bolesti. Kod hronične anovulacije sa normalnim ndvoom estrogena (PCOS) neophodna je ciklična primena progestogena radi sprečavanjahiperplazije endometrijuma.

Srodni članci:

Komentari
Loading...