Preporuke za zdravo starenje

Promocija zdravlja i prevencija faktora rizika nisu rezervisani samo za mlađe dobne grupe već, naprotiv, imaju značaja i u populaciji starih.

st

Stoga je potrebno da se i svi oni koji se nalaze u procesu zdravog starenja i starosti upoznaju sa najvažnijim faktorima rizika, ali i preporukama za redovne kontrole hroničnih bolesti i preventivnim pregledima.

Na ovaj način može se sprečiti nastanak mnogih hroničnih bolesti i onesposobljenosti u starosti, ili ukoliko je već ispoljeno hronično oboljenje, sprečiti nastanak komplikacija. Stare osobe treba da preuzmu odgovornost za sopstveno zdravlje i da uz pomoć zdravstvene službe doprinesu svom zdravlju i aktivnosti i u starosti. Da bi ovo postigli potrebno je da pre svega održavaju zdrave životne navike i redovno kontrolišu svoje zdravstveno stanje.

HRANITE SE ZDRAVO

-najmanje 5 porcija raznog voća i povrća dnevno
-riba minimum 1 nedeljno
-unos celih zrna žitarica
-koštunjavi proizvodi-orasi, bademi
-ishrana sa manje soli (<6g/dan)
-unos celih zrna žitarica
-koštunjavi proizvodi-orasi, bademi
-ishrana sa manje soli (<6g/dan)

BUDITE FIZIČKI AKTIVNI

-Nikad nije kasno početi
-Konsultujte svog doktora
-Potražite podršku i pomoć prijatelja, porodice, profesionalaca
-Počnite od lakših vežbi
-Vežbajte redovno, najmanje 30 minuta svakog dana

OSTAVITE CIGARETE ALKOHOLNA PIĆA

-svedite na minimum – manje od 2 pića dnevno za muškarce i 1 za žene)

TRUDITE SE DA OČUVATE MENTALNO ZDRAVLjE I SOCIJALNU AKTIVNOST I U STAROSTI

-družite se sa prijateljima i porodicom
-uključite se u različita udruženja
-čitajte, učite nove veštine
-izaberite hobi-nikad nije kasno

PREPORUKE ZA REDOVNU KONTROLU HRONIČNIH BOLESTI I PRIMENA MERA KOJE KORIGUJU FAKTORE RIZIKA

-Održavanje krvnog pritiska u granicama normale, <140/90 mmHg, a kod dijabetičara i drugih na povećanom riziku < 130/80 mmHg
-Održavanje glikoregulacije u granicama normale-HbA1c < 6,5%
-Lipidogram u granicama normale-holesterol< 5,2mmol/L
-Održavajte zdravu telesnu težinu smanjiti obim struka na < 102 cm za muškarce i < 88 cm za žene

PREPORUKE ZA RANU DETEKCIJA FAKTORA RIZIKA ZA HRONIČNA OBOLjENjA I RANO OTKRIVANjE MALIGNIH BOLESTI

-Merenje težine – Jednom godišnje
-Merenje krvnog pritiska – Najmanje svake godine
-Kontrola holesterola – Najmanje svakih 5 godina
-Imunizacija – Influenza jednom godišnje; Tetanus-Diphtheria – svakih 10 godina; Pneumococc.vacc. – jednom sa 65 god.
-Pregled za otkrivanje kolorektalnog karcinoma – Godišnje test stolice na okultno krvarenje i fleksibilna sigmoidoskopija svakih 5 godina ili kolonoskopija svakih 10 godina
-Otkrivanje diabetes mellitusa – Redovno svake 3 godine ili ranije
-Očni pregled – Svake 1-2 godine, ako je indikovano
-Pregled sluha – Svake 1-2 godine, ako je indikovano
-Pregled dojki – Pregled od strane lekara, godišnje; samopregled, mesečno; mamografija – jednom u dve godine
-Ginekološki pregled pregled/PAP test – svake 1-3 godine
-Pregled testisa – Deo redovnog pregleda
-Karcinom prostate – Određivanje PSA i digitorektalni pregled obavezno nakon 50-te godine života

Aktivnosti koje mogu smanjiti rizik od starosne demencije
Komentari
Loading...