Ovo niste znali o osteoporozi

278

Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem mineralne gustine (mase) kosti (gubitak kalcijuma iz kosti).

To dovodi do smanjenja čvrstine kosti, povećanja fragilnosti i porasta rizika za nastanak preloma kosti.

Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost.

Prelomi mogu nastati posle lakših trauma ili čak bez povrede (tzv. spontani prelomi).

To je “nema” bolest, počinje podmuklo, bez simptoma i najčešće se otkriva tek kada se desi prelom neke kosti.
Osteoporoza može biti primarna, sekundarna i senilna.

Osteoporoza se najčešće javlja kod žena posle menopauze i tada govorimo o primarnoj osteoporozi. Kada se osteoporoza javi kao posledica drugih oboljenja ili dugotrajne primene lekova koji izazivaju demineralizaciju kostiju, govorimo o sekundarnoj osteoporozi.

Senilna osteporoza se javlja i kod muškaraca i kod žena posle 75. godine života.

Osteoporozu je moguće sprečiti, usporiti njen razvoj i lečiti!!!

Prevencija mora početi još u ranom detinjstvu kroz redovnu i pravilnu ishranu, pravilan rast i razvoj i fizičku aktivnost (savetovati roditelje). Cilj prevencije je dostići pik koštane mase do 35. godine života i tako sprečiti razvoj osteoporoze u starijoj dobi.

Faktori rizika za pojavu osteoporoze su:

  • rana menopauza (manjak estrogena) nastala pre 45. godine života ili veštački izazvana nakon hirurškog odstranjivanja materice i oba jajnika
  • teže hronične bolesti (bolesti organa za varenje)
  • malapsorpcioni sindrom, Kronova bolest, hipertireoza (oboljenja štitne žlezde), oboljenja paraštitnih žlezda, oboljenja bubrega i jetre
  • dugotrajna primena određenih lekova(kortikosteroida, sedativa, barbiturata – antiepileptika)
  • mala telesna masa
  • pozitivna porodična anmneza (jedan ili više obolelih u porodici)
  • pušenje, prekomerno konzumiranje alkohola, kafe, fizička neaktivnost
  • neadekvatna ishrana – previše soli i proteina u ishrani i ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D, izlaganje jonizujućem zračenju

Kome treba uraditi osteodenzitometriju?
Preporuka je da se osteodenzitometrija uradi :

  •  ženama starijim od 65 godina,
  • ženama u menopauzi koje imaju najmanje jedan faktor rizika za nastanak osteoporoze,
  • ženama koje su ušle u menopauzu pre 45. godine života
  • svakoj ženi sa spontanim prelomom kosti,
  • osobama čija se visina smanjila za najmanje 2,5 cm
  • ako je na osnovu klasične radiogarafije postavljena sumnja da se radi o osteoporozi
  • osobama koje su na terapiji glukokortikodima (kortikosteroidima – 7,5 mg dnevno 3 meseca)

Kako sprečiti osteoporozu ili usporiti njen razvoj?
Potrebno je:

  • izbegavati štetne navike(pušenje cigareta, alkoholna pića, smanjiti unos kofeina- kafe i soli)
  • povećati fizičku aktivnost – kretati se što više!
  • pravilna ishrana koja obezbeđuje preporučeni dnevni unos kalcijuma i vitamina D
  • blagovremeno merenja koštane gustine kod osoba koje su pod rizikom
  • savetovati mlade roditelje da je najvažnije životno doba za smanjenje rizika od osteoporoze rano detinjstvo i adolescencija, kada je potrebno postići pik koštane mase (pravilnom ishranom i sportskim aktivnostima)

PROČITAJTE VIŠE:

Komentari su zatvoreni..