• Naš tim
  • Marketing
  • Kontakt
  • Powered by Ajaxy
avatar

Članci autora: Dr Nina Mihajlovic

Dr Ninoslava Mihajlović -
specijalista neurologije-Specijalistička ordinacija iz oblasti neurologije za decu i odrasle.

rss feed

Author's Website

Hipersalivacija-Nekontrolisano curenje pljuvačke

Hipersalivacija-Nekontrolisano curenje pljuvačke

Poremećaj lučenja pljuvačke i kontrola količine potrebne za održavanje aktivnosti žvakanja i govora retko nastaje na nivou pljuvačnih žlezda . Kada do njega dođe pljuvačka pojačano curi što se naziva hipersalivacijom. Curenje pljuvačke –sijalorea, koje je nemoguće kontrolisati svojom voljom, je vrlo često u neuro –degenerativnim oboljenjima , bolestima ekstra piramidnog sistema kao što je […]

09.03.2014. | Postavio Više
Biomarkeri Alchajmerove bolesti

Biomarkeri Alchajmerove bolesti

Biomarkeri Alchajmerove bolesti pretstavljaju važan faktor u identifikaciji prodromalnih stadijuma bolesti, odredjivanju stepena patoloških zbivanja i evaluaciji uticaja lekova koji se daju tokom bolesti. Degenerativne promene u mozgu se mogu pratiti ispitivanjem cerebro-spinalnetečnosti. Odredjuju se nivoi beta amiloida i beta amiloidnih oligomera a posebno prisustvo dimera koji se pojavljuju u pacijenata sa Alchajmerovom bolešću a […]

24.02.2014. | Postavio Više
Religija i neuropsihologija

Religija i neuropsihologija

Neuropsihologija je nauka koja se bavi proučavanjem viših moždanih funkcija :mišljenja , pamćenja , govora , opažanja,pažnje samokontrole nadzora,svesnog delovanja okrenutog nekom cilju… Ćelijska-neuronska podloga ovih funkcija se nalazi u kori velikog mozga. Ove visoko razvijene moždane strukture pretstavljaju nadgradnju svake ličnosti , karakteristične su za čoveka i razlikuju ga od nesvesnih bića. Neuropsihološka istraživanja […]

09.02.2014. | Postavio Više
Antifosfolipidni sindrom (AFS)-Hjuzov sindrom

Antifosfolipidni sindrom (AFS)-Hjuzov sindrom

Antifosfolipidni sindrom je autoimuna bolest koja se javlja samostalno ili kao udružena sa Lupus eritematodesom, reumatoidnim artritisom, dijabetesom…Uzrok sindroma je multifaktorijalan: imunološki,genetski i uticaj spoljne sredine. Velike multicentrične studije su dokazale neospornu ulogu AFS-a u najmanje 1 od 5 svih cerebro-vaskularnih insulta kod mladih osoba,kod 1 od 5 svih dubokih venskih tromboza , kao i […]

09.02.2014. | Postavio Više
Zujanje u ušima

Zujanje u ušima

Zujanje u ušima ili tinitus može biti jednostrano ili obostrano. Uzroci koji dovode do ovog neprijatnog osećaja su različiti. Nekada uzrok zujanja u ušima nije lako pronaci, ponekad su potrebni pregledi više različitih specijalista: ORL-a,neurologa, fizijatra ili stomatologa.   Najvažnije je prvo misliti na najčešće uzroke. Vilični zglob može da , uz bol oko ušiju […]

03.02.2014. | Postavio Više
Meteoropatija

Meteoropatija

• Kako se definiše meteoropatija? Meteoropatija su zdravstvene tegobe koje neke osobe osećaju pri promeni vremena ili klimatskih uslova. Organizam se postepeno navikava na klimu u kojoj osoba boravi. Nagle promene vremenskih uslova ili neprilagodjenost klimatskim uslovima dovode do tegoba. • Postoji li naučno objašnjenje za meteoropatiju? Meteoropatske tegobe se objašnjavaju uticajem promene vremena , […]

29.01.2014. | Postavio Više
Spavanje I njegovi poremećaji

Spavanje I njegovi poremećaji

Poremećaji spavanja su ,verovatno, najučestalije  bolesti koje se javljaju kod ljudi. One su  , s jedne strane,dokaz  nesavršenosti procesa spavanja a ,sa druge ,ističu značaj ovog problema kome se ne pridaje dovoljno značaja. Najčešći poremećaji spavanja kod ljudi su: nesanica (insomnia), poremećaji disanja u spavanju (hrkanje i povremeni prestanak disanja) i nevoljni pokreti u spavanju […]

29.01.2014. | Postavio Više
Neurologija nije bauk

Neurologija nije bauk

U kojim se slučajevima treba obratiti neurologu Naš narod kaže: doživeo nervni slom, tanki su mu živci, na ivici je živaca,ima debele živce, živci su mu kao konopci, ima kratak fitilj, nervira me ,pući će mi živci, izlomio mi je živce, sve je to na nervnoj bazi…..itd. Bogat srpski rečnik ima mnogo izraza koji opisuju […]

14.12.2013. | Postavio Više
Gojaznost

Gojaznost

Gojaznost je ozbiljno hronično oboljenje definisano kao višak telesnih masti. Predstavlja najstariji i najviše rasprostranjen metabolički poremećaj kod čoveka. Gojaznost nastaje kada je u dužem vremenskom periodu kalorijski unos veći od energetskih potreba a potrošnja energije je nedovoljna. Kod gojaznih razlikujemo dva tipa rasporeda masti: JABUKA (“apple shape”) TIP- masno tkivo koncentrisano oko trbuha i […]

14.12.2013. | Postavio Više
Ambulantno praćenje krvnog pritiska  -uputstva za pacijenta-

Ambulantno praćenje krvnog pritiska -uputstva za pacijenta-

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definiše povišen krvni pritisak – hipertenziju (HTA) kao povišen sistolni arterijski pritisak (prilikom skupljanja srca) iznad 140 mm živinog stuba i/ili dijastolni pritisak (prilikom opuštanja srca) viši ili jednak 90mm živinog stuba. Vrednosti treba izmeriti u 3 uzastopna adekvatna merenja tokom 2-3 sedmice. Pritisak može biti blago ,umereno i teško povišen. […]

13.12.2013. | Postavio Više